tipatech - אבני הלשם - מחסנית הפלא המקורית
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

אבני הלשם - מחסנית הפלא המקורית

דף הבית >> מאמרים >> אבני הלשם - מחסנית הפלא המקורית

מחסנית שחורה  "אבני הלשם" הנו מוצר בלעדי שפותח עבור מוצרי ה-Hardless והלוטוס
 
הקו המנחה שעמד מאחורי פתוח מחסנית "אבני הלשם" נבע מהצורך לשמור על בריאות המשפחה.
בבדיקות שנערכו התגלו נפלאות "אבני הלשם" בכך שמתבצע טיפול אופטימאלי באבנית מחד
ומאידך לא נוצר מצב של פגיעה באיכות המים ו/או בבריאות השותים ממנו גם לאחר שהמים שהו במסנן ללא תנועת מים (כשאנו ישנים,בעבודה או בחופשה)

נכון להיום אי אפשר לומר זאת על שום מוצר אחר.
                                                                         


יתרה מכך, נשלחו שני מסנני מים דירתיים לבדיקת השוואה במכון התקנים הישראלי 
מסנן אחד המכיל "אבני לשם" מול מוצר דומה אך לא זהה.
(לחצו כאן לצפייה בתוצאות בדיקות מכון התקנים הישראלי).
 

הבדיקות נערכו על פי תקן אוסטרלי והתוצאות הינן חד משמעיות!
 
"אבני הלשם" הנו מוצר בטוח לשתיית אדם!
 
"אבני הלשם" היחידים שאינם פוסלים מי שתייה גם כשהמים עומדים בצנרת!
 
לצערנו אנו עדים לכך שקיימים ספקים המספקים את מוצריהם
תחת הכותרת "אבני לשם" ולמעשה מוכרים מוצר דומה..אך לא זהה!
פשוט מרמים אתכם ועלולים לפגוע בבריאות משפחתכם!

 
האזהרה הנה חד משמעית... אל תקנו מוצר שאינו "אבני לשם" מקוריות 
 
לצורך וידויו של הלקוח למוצר אותו הוא רוכש,יש לדרוש מסמך מהיצרן (PSS) שבארה"ב,המאשר אספקת "אבני לשם" לספק ממנו אתם רוכשים 
 
ושלא יעבדו עליכם.
 
ראה/י אישור של טיפה-טק מהספק שבארה"ב

לרכישת מחסנית אבני לשם - לחצו כאן
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים