tipatech - איכויות מי שתייה התקנים והתקנות
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

איכויות מי שתייה התקנים והתקנות

דף הבית >> איכויות מי שתייה התקנים והתקנות
פגיעה באיכויות המים בעקבות "עשיית האדם למען בייתו" מצריכה עריכת בדיקות סדורות לאיכויות מקור המים ולהגדרת ריכוזי המרכיבים המותרים בהתאמה מלאה למטרת שימושי המים.  התקנים הדנים בריכוזי החומר האנאורגאני קיימים מזה זמן רב.אך לאורך השנים האחרונות התווספו מספר תקנים שנוגעים בעיקר בריכוז החומרים האורגנים, כדוגמת חומרי ההדברה.
 
חלות תקן נועדה לתת לאזרח בטחון בשתיית המים למשך השנים ללא גרימת נזקים מצטברים. התקן קובע סף עליון שמותר לריכוזי מרכיבי המים על פי ריכוז מרבי של המרכיבים שאינם גורמים לנזקים רפואיים.קיימים חומרים שכן נכללו בתקנים  אך אינם גורמים נזק ישיר לאדם  כמדוגמת הברזל והמנגן בכדי לשלול פגיעות בכל מתקן המשמש את האזרח.
 
תקן זה מיושם ב-2 הרמות: הרמה המרבית הרצויה והרמה המרבית המותרת. הקביעה ל-2 רמות נדרשה היות וחלק נכבד של מקורות המים לשתייה אינה מתאימה לתקן הרמה הרצויה כך שדרושה השקעה גבוהה בכדי להשיג רמה שכזו.ביחד עם זאת ראוי לומר שריכוזי המזהמים שקבעו לשתי הרמות,אין בהן השלכה רעלית.
 
קביעות שכאלה בדרך כלל הנן פונקציה של השימושים במים, כדוגמת התקינה למליחות ולכלורידים שנקבעה לרמה רצויה של  250 מג"ל בכדי להתאים את המים לטובת השקיה של עצי ההדר, מוזר אבל אנחנו כאנשים מסוגלים לשתות מים עם ריכוז  של כלורידים הגבוה יותר מעצי ההדר מבלי שיינזקו.
 
מדינות קובעות תקנים שמתאימות להן ובהתאם לשיקולן בדבר רמות הנזק האפשריות לכל חומר.מדי פעם מעדכנים תקנים בהתאם למידע שנוסף בדבר ההשפעה של המרכיבים של  המים לבריאות האזרחים ולעומת זאת כל מכשור חדיש,משוכלל ומדויק המופיע מאפשר גילויים של חומר חדש וריכוז מדויק יותר.לכן מידי פעם נוספים חומרים חדשים לתקנים במיוחד החומרים האורגניים במיוחד  כשתברר שקיימת חדירה למי השתייה וקיים סיכון בריאותי.
 
חלוקת התקנים : מדד פיסיקלי, מדד כימי,מדד ביולוגי ומדד רדיואקטיבי
 
פיקוח בדבר מי שתייה הנו בידם של  משרד-הבריאות. התקנים לאיכות מים לשתייה הושתתו ב"תקנות בריאות העם" איכות תברואתית של מי השתייה (נוסח משולב – 2000).  לכל קבוצת של חומר נקבע על פי החוק תדירות בדיקות שונה.כדוגמת הבדיקה המיקרוביאלית שאותה צריך  לבצע בתכיפות גבוהה מאשר בדיקה להימצאותן של המתכות הכבדות.
ביצועי הבדיקה היא באחריות ספק המים האזורי כמו חברת מקורות והרשויות המקומיות, שמוטלת עליהן אחריות לאספקתם של מים שעומדים בדרישת התקן.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה