tipatech - הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות כ'
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות כ'

דף הבית >> הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות כ'

כלוריד   - Cl

מקור עיקרי לכלורידים ההו סלעי המשקע שנוצרו על ידי אידוי. נוכחות הכלורידים שבמים הם גם תוצאה של חדירת ני שופכין ביתי ותעשייתי ומחדירת מי-ים למקור מי התהום. רמת כלורידים ברמות 300-200 מ"ג/ליטר הם סף הרגישות ומעבר לסף זה מתחילים להרגיש טעם מלוח במים. מליחות המים שמעבר לריכוז מסוים הנו מגבלה ליכולת ניצול המים לחקלאות.
 
עליה בריכוזי הכלורידים של מקורות מים יכולות לשמש מדד לזיהום בשופכין ובעיקר מדדים להמלחת מקור המים עקב שאיבת יתר ו/או חדירת מי תהום.

כלל המוצקים המומסיםTDS   -Total Dissolved Solids

ריכוז סך כלל המוצקים שמומסים במים מהווה מדד שנקרא "כלל המוצקים המומסים". נוכחותם של מלחים בריכוזים גבוהים במים נותן להם טעם מלוח,בעיקר בעקבות הימצאותם של הכלורידים. יוני מלח המומס במים יכול להיות בעל מטען חשמלי שלילי או חיובי,והיונים יכולים להיות אורגניים או אנאורגאניים.
ה-TDS  מראה ומוכיח קשר בין ריכוזי כלל מוצקים שמומסים במים ועל המוליכות החשמלית,.

כסף Ag

שימושי תעשייתה בכסף:בצילום,בתכשיטים ובכלי כסף,בציוד חשמלי ואלקטרוני,בקטליזטורים,במראות, בפונגיצידים ובציוד דנטאלי ורפואי.

כספית Hg

הכספית היא מתכת רעילה מאוד לבני האדם וגם לבעלי החיים,במיוחד מתיל הכספית  כלומר כספית אורגנית. לא רק שהכספית הנו חומר רעיל אלה שהוא גם עובר ביואקומולציה במזון.מקרה מפורסם להרעלת כספית התרחשה במפרץ מינמטה שביפן,במשרה דנן הורעלו דייגם תושבי הכפר בהרעלה משנית  כתוצאה מאכילת דגים.במקרה הנדון דווח על 111 מקרים של הרעלה שמתוכם מתו כ-45 אנשים, בנוסף לכך דווחו מקרים של מומים מולדים של תינוקות באוכלוסייה שנפגעה. הרעלה זאת הנה למעשה אבןן דרך ולהתייחסות לרעילותן של מתכות כבדות,כמו גם פגיעה כלייתית ע"י כספית.
הכספית מגיעה למים ע"י זיהום שהמקורות העיקריים הנם:המכשירים המדעיים, הבטריות, מיצוי של זהב וכסף, הייצור האלקטרוליטי של הכלור (גז), החומרים ששמשים לבקרה למחלות הצמחים,הקוטלי חרקים וצבעי האוניות.
שימוש תעשייתי של הכספית: ייצור הכלור, הסודה קאוסטית, המימן,הצבע,החומרים המשמרים, ייצור הנייר, המדי חום, הציוד האלקטרוני ומפסקים רגישים, נורות הפלואורוסנט וחומר לסתימות בשיניים.

כרום  Cr

כרום הוא מתכת רעילה מאוד,ההרעלה גורמת :לבעיות בעור,לפגיעה בתפקוד הכבד,לנזק לכליות ולסרטן.
כרום משמש בתעשיות מרובות:שימושים נרחבים בייצור סגסוגות, כקטליזטורים בתעשייה כימית,בתחמוצות הכרומיות,במלחי הכרומט שבצבעים,בתמיסות הניקוי שבמעבדה, וציפוי המונע קורוזיה במערכת הקירור,נכון להיום הוא מוחלף במוליבדן העקבות רעילותו.
 
שימושי כרום בתעשייה:בתעשיית סגסוגות המתכת,בתעשייה הכימית,בציפויים,בצבעים,בחמרי נפץ, בקרמיקה,בנייר,בצביעת טכסטיל,בזכוכיות ובצילום.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה