tipatech - כמה רעלים יש במים?
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

כמה רעלים יש במים?

דף הבית >> מאמרים >> כמה רעלים יש במים?     מעל 1,000 חומרים רעילים במי השתייה...האמנם ?!
 
עפ"י תקנות בריאות העם התשע"ג 2013 של משרד הבריאות,להלן פירוט החומרים הרעילים העלולים להימצא במים ופתרונות מקובלים:
 
1)      חומרים אי אורגניים – הפתרון ע"י אוסמוזה הפוכה ו/או סינון של 0.001 מיקרון
2)      חומרי הדברה- פתרון ע"י אוסמוזה הפוכה ו/או סינון של 0.001 מיקרון
3)      חומרים אורגניים ממקור תעשייתי- הפתרון לרוב ע"י פחם פעיל ו/או אוסמוזה הפוכה
4)      חומרים רדיואקטיביים- הפתרון ע"י אוסמוזה הפוכה ו/או סינון של 0.001 מיקרון
5)      טפילים- סינון ברמה של מתחת ל-1 מיקרון
6)      נגיפים – חיטוי ע"י הרתחה,כלור ו/או אוזון ו/או אוסמוזה הפוכה
7)      חיידקים- חיטוי ע"י הרתחה ו/או סינון מכני מתחת ל-0.45 מיקרון ו/או כלור ו/או אוזון ו/או אוסמוזה הפוכה
 
סה"כ 121 חומרים מזהמים העלולים להמצא במים !!
 
 כך שמי שמגיע למעל 1,000 חומרים מזהמים,פשוט אין לו מושג במים !
מי שחושב לסנן מעל 1,000 חומרים מזהמים ע"י רשת סינון בכניסה לבית,אין לו מושג במים!
ובכדי להציל את כבודו האבוד הוא מוזמן למסור את רשימה החומרים שעדיין האקדמיה לא מכירה למשרד הבריאות הישראלי וכמובן ל-NSF הבין לאומי בכדי שגם הם יתעדכנו בהישג חסר התקדים!
 
      כך שעל פניו ניתן בסינון בכניסה לבית לסלק/לטפל בחומרים הבאים:
 
1)      נגזרות כלור אורגניות
2)      אבנית וחלודה
3)      למנוע התרבות של חיידקים במסנן אך לא ניתן לסנן חיידקים ו/או וירוסים שמגיעים מהרשת
4)      לעלות את רמת צלילות המים (NTU)
5)      לא לפגוע ברמת יחס ההגבה (PH)
 
לשמחתי רק טיפה טק עושה זאת!
ומעבר לכך גם מעניקה את הזכות לבדיקות NTU לאיכות המים בחינם!
כל שעליכם לעשות זה למלא שתי מבחנות (פקק לבן למלא מהברז בבית ופקק שחור מחוץ לבית לפני מכשיר הסינון) ולשלוח במעטפה רגילה אלינו.
 
טיפה טק בע"מ
קיבוץ יסעור ד.נ משגב מיקוד: 20150
 
 
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה