tipatech - מאמרים
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

מאמרים

דף הבית >> מאמרים
 מערכת אוסמוזה הפוכה
 מטהר מים
 טיהור מים
 מערכות טיהור מים
 סינון מים
 פילטר מים
 מסנן מים ביתי
התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס

לחץ כאן לפרטים נוספים

סכנת סיבי פלסטיק במי השתייה

לחץ כאן לפרטים נוספים

סכנת טפילי מעיים

לחץ כאן לפרטים נוספים

טיהור מים

לחץ כאן לפרטים נוספים

עופרת ופלואור- הקשר הפסול

לחץ כאן לפרטים נוספים

הסרת אבנית

לחץ כאן לפרטים נוספים

מטהר אוסמוזה

לחץ כאן לפרטים נוספים

אבנית במים

לחץ כאן לפרטים נוספים

מסנן מים

לחץ כאן לפרטים נוספים

מסנני מים

לחץ כאן לפרטים נוספים

אבנית הסברים ונזקים

לחץ כאן לפרטים נוספים

סופר ספיר

לחץ כאן לפרטים נוספים

אוסמוזה הפוכה

לחץ כאן לפרטים נוספים

אוסמוזה

לחץ כאן לפרטים נוספים

תמי4

לחץ כאן לפרטים נוספים

מיני בר

לחץ כאן לפרטים נוספים

ריסוס (ארסן) במים

לחץ כאן לפרטים נוספים

בר מים

לחץ כאן לפרטים נוספים

סיליפוס- מסוכן לשתיית אדם

לחץ כאן לפרטים נוספים

מים מינרליים- סכנה?

לחץ כאן לפרטים נוספים

דואר ישראל במשבר שירות

לחץ כאן לפרטים נוספים

מים = חיים. חשיבות המים בעולם

לחץ כאן לפרטים נוספים

אבנית- מה זה? איך נוצר? מה הסיכונים?

לחץ כאן לפרטים נוספים

בעיית איכות המים בישראל

לחץ כאן לפרטים נוספים

לשם מה נחוץ מסנן מים ביתי?

לחץ כאן לפרטים נוספים

מספר עמודים: 2
 1  2   הבא   
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה