tipatech - מי הים בארץ
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

מי הים בארץ

דף הבית >> מי הים בארץ
בישראל אורכה של רצועת החוף הנה כ- 190 ק"מ.  מתכה רק 45 ק"מ מהווים חופי טבע פתוחים.בהתאם לתוכנית מתאר ארצית (תמ"א 13) נאסרה בנייה למגורים פרטיים בטווח של  100 מטר מחופי הים ומותרת עפ"י אישור יזמות תיירותית,והכול  בכדי לאפשר נגישות לקו החוף.למעשה בשטח נמצאות דרכים ע"י היזמים לעקוף את הפקודה כדוגמת  המרינה בהרצלייה,כך שלא מפסיקים לחסום את קו הים במגדלי מגורים פרטיים.טריק פשוט בכדי לעקוף חוק זה הוא בניית מרינה.למרות תמ"א 13 קיימות בפועל 15 מרינות,אולי מתוך כוונה שספורט ימי יהיה הספורט הלאומי הבא וירתום סביבו הרבה אנשים.למעשה מקומות העגינה נותרו בחלקם שוממים ומחכים ליאכטות,ולמעשה לא קיימת נחיצות להקמת עוד מרינות אך עדיין היזמים לוחצים להקים עוד מרינות לצורכי בנייה בקווי החוף ולא לצורכי הוספת מקומות העגינה.
 
בניית מבני ים קרוב לחוף כדוגמת הנמלים, שוברי הגלים והדרבנות מונעים הגעת חול לרצועת החוף.ובפועל מחד גיסא כריית החול לטובת הבנייה עולה ומאידך קטנות כמויות החול המגיעות אלינו מהדלתא של הנילוס. 
על פי אמנות בין-לאומיות עליהן ישראל חתמה,ישראל מחויבת למניעת זיהומי ים ובנוסף על פי החקיקה הלאומית .."פקודת מניעת זיהום הים בשמן (1980), החוק למניעת זיהום ים ע"י הטלת פסולת (1983), והחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (1988). 
במשרדי איכות הסביבה הישראליים קיים אגף מיוחד שמפקח על ים התיכון ודואג לטיפול בנזקים. 

הפתרונות למיגור והפחתת הפגיעה במקורות מים

זיהומי מים בגוף מים עילי גורם פגיעה בנוף, מערכות אקולוגיות נפגעות במגוון הביולוגי השרוי בהן.מים שמזוהמים מחלחלים ישירות למי התהום והשימוש בם עלול לגרום למחלות.  למעשה מים שמזוהמים ומורחקים מבלי שימוש בם גורמים לבזבוזי משאב יקר ערך.  טיפול במי שפכים עירוניים,תעשייתיים וחקלאיים עונים ופותרים שתי בעיות:
 הגנה על משאבי מים ושימושים חוזרים בהם.
 הגנה על המערכות האקולוגיות. 
הכי פשוט וזול למנוע זיהומי אקוויפרים הוא על ידי מניעת הזיהומים, וזאת על ידי ניהולנכון לשטחים שמעל אזורי האקוויפרים. 
 
חקלאים חייבים להוריד מינונים של חומר ההדברה והדישון.
קיימת ומיושמת טכנולוגיה שמאפשרת בתעשייה שימוש חוזר במים במעגל סגור.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה