tipatech - נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי

דף הבית >> נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי
בעולם קיימים מספר רב של נהרות  שהזדהמו על ידי שפכים מהמפעלים מיישובי אדם הנמצאים בקרבתם. 
נכון להיום קיימים בישראל 13 נחלים גדולים שזורמים לים-התיכון ו 14 נחלים גדולים שזורמים אל הירדן ואל הכינרת.
עד לאחרונה זרמו בתוכם מים שפירים בכמות ענקית,והתקיימה בם מערכת אקולוגיות עשירה ומגוונות.היום,עוברים הנחלים לפחות בחלקם באזורים שצפופים באוכלוסין, ובהם פעילויות אנושיות מרובות, המהוות את המקור לזיהומי הנחל.

שאיבות מים שזרמו אל הנחלים הנו גורם עיקרי להגדלת המזהמים. הקטנת כמויות המים שזורמת בתוך ערוץ הנחל מעשירה את ריכוזי הזיהומים.
ירידה בכמויות המים ובקצבי זרימת המים מורידה תחלופת המים,ומאפשרת למזהמים לשקוע אל קרקעית הנחל וגם לאורך גדות הנחל. לכן הרבה נחלים נהפכו לתעלת ביוב ולמקוואות מים מעופשות.

התהליכים הנ"ל גורמים לפגיעה במערכת האקולוגיות הטבעית של הנחל,ואפילו השמדת אוכלוסיית בעלי-חיים והצמחייה.נחל מזוהם מהווה מטרד לנוף הסביבתי שבד"כ מפיץ ריח רע כמו גם יתושים ואפילו מחלות.מי נחל מזוהם שמהווה אף סיכון של ממש לזיהומי מי תהום.

השלכת שפכים וגם מזהמים לאפיק הנחל אינה גורמת לנזק המשכי תודות לקיומו של תהליך הנקרא "טיהור טבעי".
בעבר הרחוק כמות יחסית קטנה של מי ביוב הושלכו לנחלים,כך שהנחלים עמדו בזה ואף הצליחו בהתמודדות מול זיהומי השופכין בתהליך טיהור טבעי ובכך השיבו את אותם נחלים לשיווי משקל אקולוגי.תהליך טיהור טבעי פועל המרכיב המיקרואורגניזמי שמפרק מזהמים אלו השרויים במים.וגורמים לפירוק  חומר אורגני שבפסולת,ובכך מחזירים את הנחלים לקדמותם.אלא שתהליך טיהור טבעי הנו גם איטי וגם הדרגתי שיעילותו נשענת על כמות מים זורמים שבנחל, מהירות הזרימה והערבול ובמיוחד כמות שפכים שהוזרמו בו.

ובנוסף גם מס' המוקדים של  המזהמים לאורכו של הנחל.כמובן שהיום לא ניתן להשתמש בתהליך טיהור טבעי לנחלים המזוהמים וכמובן שהם קרסו. 
בנחל שבו חל תהליך הטיהור הטבעי מבחינים ב-4 אזורים:
 
אזור הפגיעה – שבו נמהלים מי נחל עם השפכים ונגרמת התרבות חדה לחיידקי פירוק
אזור הפירוק – שבו מופחתים  חומרים אורגנים כתוצאה של פירוק חיידקים ובכך יורדים ריכוזי חמצן בצורה משמעותית.באזור הזה ה pH נמוך ומתקיימים תנאים אנאירוביים שמביאים להתרבות חיידקים אנאירוביים שיוצרים בתהליך הנשימה האניאורובית שלהם גזי בעל ריח מסריח על בסיס מתאן,האמוניה והמימן הגופריתי. 
אזור ההתאוששות – אזור שבו ריכוזי החמצן עולים, כמות החומרים האורגניים יורדת ובכך  מתאפשרת התפתחות מיקרואורגניזמית הניזונה מהמפרקים. 
אזור מים נקיים – אזור המשוקם שבו מתקיימות בחזרה מערכות אקולוגיות מאוזנות.
 
נחלים זורמים לאורך הרבה קילומטרים לפני שובם לשיווי המשקל.ואם במשך מסלולי הטיהור מוזרם שפך נוסף לנחל נעצר התהליך,וחייב להתחילו מחדש."נחל שורק" שבאזור י"ם סופג לתוכו שפכים ישירות ממערכת ביוב העירונית.תוך כדי הזרימה במורדות הרי י"ם  למשך 45 ק"מ,הנחל עובר תהליך טיהור במלואו  במיוחד הודות לשיפול הנחל הגורם לערבולם של המים והעשרה בחמצן. 

אך  אנו לא יכולים לסמוך  על תהליך טיהור טבעי מהסיבות:  
 
  • זרימתם של מים מזוהמים באפיק נחל הנה מפגע בריאותי ראה/י דוגמת אסון המכבייה.
  • המקור לריבוי החיידקים
  • סכנת זיהום מי התהום
  • מפגעים אסטטיים לנופים ולתרבות הנופש
 
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה