tipatech - סקירת האמצעים לתגבור כמות המים
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

סקירת האמצעים לתגבור כמות המים

דף הבית >> סקירת האמצעים לתגבור כמות המים
לאורך ההיסטוריה  התיישבות האדם הייתה והינה  בסמוך למקור מים לאספקת מי-שתייה והשקיה לשדות ולמרעה,מסלול לסילוק השפכים והפסולת ולהעברת משא,סחורות וכאמצעי מזון.  בזמן שהיישובים היו בגדר יישובים קטנים עם מספר תושבים נמוך,כמות צריכת מים נקיים הייתה מספקת לכל הצרכים אך כשחלה עלייה והיישובים גדלו לרמות של עיר דרישת המים עלתה כך שמערכות ההולכת המים הפכו למורכבות ולא מספקות.


 עד לסוף המאה תשע עשרה התנהלות המים הייתה לפי שתי עקרונות:

  • שימוש במים של מעלה הנהר וסילוק הפסולת במורדו.
  • הסעת המים מהאזורים המשופעים לאזורים היבשים.
 
הריבוי באוכלוסיית אדם באזורים סמוכים למקורות המים גרמו לגידול ניכר בכמות שפכים ופסולת שהוזרמו אליהם. 
בעקבות זאת האוכלוסייה שהתגוררה בסמוך למורד הנהר שאבו מים באיכות תקינה.
 הניסיון שהצטבר עקב פיתוח מערכות ניקוז והפעלתן היווה יסוד לפיתוח מערכת מורכבת להספקת המים ובכללם הסכרים,המאגרים,התעלות והצינורות,הכול בכדי להזרים מים לאזורים בעלי תצרוכת הכרחית למים אלה.
 
היכולת למים זמינים שעומדים לרשותנו היום נאמדים באלף שש מאות מליון קוב פר שנה.  היות וצריכות המים בישראל גדלה נוצר פער מתעצם בין הצריכה לבין הפוטנציאל.
ובכדי למזער פער שזה חייבים להגדיל את פוטנציאל המים בעזרת פיתוח טכנולוגי כדוגמת:
  • איגום מי השיטפונות
  • יצירת ממטרים  מלאכותית
  • התפלות מי ים ומי תימלחת  ממעיינות.
  • טיפול במי שפכים
  • התייעלות בשימושי המים ע"י מניעה של זליגות ונזילות מהצנרת, טכנולוגיה המונעת את תופעת  האידוי מבריכות המים וצינורות הולכה פתוחים, ייקור מחיר המים לשימושים בזבזניים,התרת וטיוב מים אפורים לטובת השקיה ועידוד האוכלוסייה לשימוש באביזרים החוסכים מי מקלחת ומי אסלה. 
  • בחקלאותפיתוח אביזרי השקיה משוכללים כדוגמת הטפטפות וחיישנים מודדי לחות בתוככי הקרקע לצרכי קבלת נתונים מדויקים למטרות ההשקיה.אנו הישראלים  יכולים להוות דוגמא חיה לכל העולם לצורך ייעול שימושי מים בענף החקלאי שהרי  הצלחנו לחסוך 85% מכמויות המים לצרכי השקיה תוך כדי גידול בשטחים המושקים בחמישים אחוז! 
 
כמובן שהפתרונות הנ"ל דורשות כסף וזמן בכדי  ליישמם  אבל להבדיל מפתרון זמני כדוגמת הרעיון של יבוא מים מטורקיה ע"י שקיות ענק מפלסטיק בקיבולות של 1,000,000 קוב מים בעזרת הפרשי המשקל הסגולי שבין מים מתוקים למי ים כך שהשק יצוף וייגרר ארצה בעזרת אניות לגרירה!
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה