tipatech - סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים

דף הבית >> סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים
כשמים זורמים באופן חופשי על הקרקע במיוחד באפיק נחל או ערוץ זה נקרא "נגר-עילי"  שמהווה 6% של מי הגשמים, המגיע גם לנחלים וגם לנהרות.
הבדלי המינוח של נחל ונהר נקבעים לפי זרימת המים,העוצמה והספיקה.
נחל הזורם במשך כל השנה נקרא "נחל-איתן" ואילו נחל הזורם בעיקר בעקבות הגשמים  נקרא "נחל-אכזב" המתבטא לפעמים בשיטפונות. 
הנחלים של מדינת ישראל למעט נהר הירדן התייבשו אחר קום המדינה והפכו להיות "נחלי-אכזב" שמרביתם מזרימים את מי השופכין  של היישובים הסמוכים.
במדינתנו לא ניתן כמעט לנצל  מקור מים עילי שלנו האזרחים מאוד חשוב היות ויש פחות בעיות של אבנית ו/או נזקי אבנית. 

נהר הירדן וערוציו הנם מקורות מים עיליים עיקריים במדינת ישראל אבל הם תלויים ברמות הגשמים שאינן קבועות בדרך כלל. אורך הירדן הנו 512 ק"מ והספיקה היא 790 מליון/קוב שנה. למעשה התמזגותם של מספר נחלים יצרה את נהר הירדן,להלן רשימת הנחלים:
 נהר הדן הנובע בשטחי מדינת ישראל ומקורו במעיין תוך קרקעי מאוד גדול,
נהר הבניאס ונהר החרמון  הנובעים בשטח מדינת ישראל ומקורם ממעיין ומזרימה עילית למעשה חצי מהמים של הנהר.
נהר החצבני ונהר שניר נובעים בשטח מדינת לבנון וניזונים ממי המעיינות ,גשמים ושלגים.
 
שלושת הנחלים מתאחדים לנהר הירדן בעמק, נהר הירדן ממשיך לכיוון דרום עד הגיעו לכינרת בנקודה הדרומית בנו את "סכר דגניה" המשמש כברז בקרה לכמות המים הזורמת מהכינרת לירדן הדרומי. 
 הירדן הזורם ומתפתל באזור בקעת הירדן מהכיוון הצפוני לדרומי נשפך לתוך ים המלח.  מרחק אווירי בין הים לכינרת הנו 106 ק"מ,אך בעקבות הפיתולים המרחק גדל ל-310 ק"מ .  הפיתולים הפתלתלים בירדן הם למעשה הגבול בייננו לירדן אך שינוי תוואי הנהר מידי שנה משנה את הגבול כך שגבול זה אינו קבוע אלה גבול דינאמי!

תופעה זו של שינויי אפיקי הנחל בין החורף לקיץ מתרחשת מידי שנה בעיקר במדינות בהן בחורף קיימת תופעה של קפיאת הנחלים,נהרות והאגמים כך שלקראת הקיץ בעת הפשרת השלגים והקרח תוואי השטח משתנה עקב הפשרה לא קבועה וככה נוצרים אפיקי זרימה השונים מידי שנה,ומאוד קשה לעקוב אחרי מסלולי הזרימה.

לצרכי מיפוי והתמצאות בשטח החדש בד"כ מעלים כלי טיס ומצלמים את התוואי החדש,כך שמידי שנה קיימת מפה חדשה שאינה דומה לקודמתה.
אחת הבעיות הנה התמזגות חדשה של אפיקי נחל העלולים לגרום להצפות בשטחי חקלאות ומרעה לכן לפעמים קיים צורך להטות את הנחלים שנוצרו בכדי שלא יגרמו לבעיות חדשות ובלתי צפויות.

קורה שחקלאי ירדני זורע והמושבניק הישראלי קוצר, לפעמים זה הפוך!
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה