tipatech - קבוצה 2 - חומרי ההדברה
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

קבוצה 2 - חומרי ההדברה

דף הבית >> קבוצה 2 - חומרי ההדברה

האתילן דיברומיד 1,2-דיברומואתן

האתילן דיברומיד משמש כתוספת פעילה לאתילן-בנזן בתעשייה,חיטוי עשן וקוטל חרקים.האתילן דיברומיד לא עמיד באוויר,אך בהחלט בסביבה מימית עמיד יותר, ולכן מהווה סיכון של ממש לזיהום מי התהום.
 
            מחקרים מוכיחים שאתילן דיברומיד הוא חומר מסרטן לבעלי החיים. הוא משתייך לקבוצת IARC 2.
 

הלינדן

            הלינדן הנו חומר הדברה בענף החקלאות,משמש לבריאות הציבור לטיפול בכינים ובהדברת מאגרי המים מיתושים.הלינדן הנו מזהם גם עמיד וגם נפוץ בסביבה.הלינדן אינו מסיס במים ולא נייד בקרקע כמו גם שאינו נדיף באוויר.
 
            הלינדן גורם לבעיות בכבד ובכליות וכן מגדיל את סיכון לסרטן. הוא משתייך לקבוצת IARC B2.
 

האלאכלור

האלאכלור למעשה הוא קוטל עשבים ומשמש להגנת צמחים וכן לגידולים חד-שנתיים נגד עשבים. האלאכלור לא יציב בקרקע ומתנדף לאוויר ובתהליכים ביולוגיים מתפרק.
את רוב תוצרי הפירוק ניתן לגלות בקרקע.
האלאכלור גורם לאנמיה,בעיות בעיניים, בכבד, בכליות ובטחול.וכן מגדיל סיכוני סרטן.
לאלאכלור לא קיים עדיין סיווג קרצינוגני.
 

ההפטאכלור

            ההפטאכלור שמיש בהדברת הקרקע והזרעים.כשבקרקע מתפרק לתוצרים מאוד עמידים.
 
ההפטאכלור גורם לנזק בכבד ומגדיל סיכוני סרטן.הוא משתייך לקבוצת IARC B2.

הכלורדן

הכלורדן הנו חומר הדברה רב-שימושי העמיד בקרקע ובסביבה ומצוי ב-2 צורות: הציס והטרנס.
 
הכלורדן עלול לגרום לבעיית דם ולבעיות במערכת העצבים.בשתיית מים שמכילים את הכלורדן מהווה השפעה במערכת העיכול ובמערכת העצבים כמו גם את הסיכון לסרטן. כלורדן משתייך
לקבוצת IARC B2.

המתוקסיכלור

המתוקסיכלור שמיש בהדברה פירות,בירקות,בעצים,במספוא ובבעלי חיים.מסיס במים באופן חלקי בלבד.ולא קיים ברוב הקרקעות החקלאיות.המתוקסיכלור עובר תהליכי פירוק בתנאים אנאירוביים, ושתוצרי הפרוק הם יציבים באופן יחסי.
           
            האדם סופגכ- 1 מק"ג/ליטר ביממה את המתוקסיכלור בעיקר דרך מוצרי המזון ומהאוויר.
רמת הרעילות הגנטית נמוכה מאוד במתוקסיכלור. הוא משתייך לקבוצת IARC 3.
 

האנדרין

האנדרין מאוד עמיד בסביבה וכמעט ואינו מתפרק בקרקע,אך נמצא גם במים עיליים וגם במי שתייה בכמות מזערית בלבד.
 
האנדרין מהווה סיכון למערכת העצבים.
 

האטרזין

האטרזין הנו חומר הדברה רב-שימושי הן בארץ והן בעולם בעיקר להדברת העשבים,עמיד באופן  יחסי גם בקרקע וגם במים.האטרזין חדיר מאוד בקרקעות,ולכן מתקיימת האפשרות לזיהום מי התהום.
           
האטרזין אינו מן הגורמים למחלות תורשתיות והוא משתייך לקבוצת IARC B2.
 

הדי-ברומו טרי-כלורו פרופאן (DBCP)

הדי-ברומו טרי-כלורו פרופאן הנו למעשה חומר-הדברה שמשמש לחיטוי האדמה החקלאית.
הדי-ברומו טרי-כלורו פרופאן נמס מעולה במים ואפשר למוצאו גם באוויר וגם בחשיפת ירקות שגדלו באזור שהשתמשו בחומר.
 
            די-ברומו טרי-כלורו פרופאן ידוע כחומר מסרטן לעלי חיים וגם לאדם.סף הריח/טעם של החומר בתוך המים הנו 10 מק"ג/ליטר,הדי-ברומו טרי-כלורו פרופאן משתייך לקבוצת IARC 2.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה