tipatech - שיטות לטיפול במי שתייה
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

שיטות לטיפול במי שתייה

דף הבית >> שיטות לטיפול במי שתייה
טיפול מים  שפירים לטובת שתייה תלויה באיכויות המים הראשוניות.מי התהום שונים מהמים של הכינרת וגם שונים ממים של נחלים בעלי סחף גבוהה.  טיפול המים שונה ומורכב מתהליכי השיקוע,הסינון והחיטוי (באמצעות גורמים פיסיקליים,כלומר הגברת טמפ' והקרינה ו/או באמצעים כימיים כדוגמת שימוש באוזון,בכלור ובברום וכמובן טיפול הליטוש דהיינו ה-POLISH FILTRATION.
 

שיקוע

 
שני סוגים לתהליך השיקוע:
 
  • השיקוע הפיזיקאלי – כככל שהחלקיק גדול יותר ובעל צפיפות גדולה יותר, המהירות של תהליך השיקוע היא גבוהה יותר.
  • השיקוע הכימי – ההפתתה- חלקיקי קולואידים שקטנים מאוד ואינם שוקעים תוך זמן קצר לכן בכדי לגרום לשיקוע יש להוסיף כימיקלים הגורמים להתלכדות ולשקיעת.  החומר הכימי המשמש לתהליך ההפתתה הנו: הסיד, מלחי הברזל,האלומיניום סולפט וכד'.
 

סינון


תהליכי סינון נועדו ללכידת חומר מרחף בריכוז נמוך בין 10 ל- 100 מ"ג\לליטר.

תהליכי סינון הנם בעייתיים היות כשהריכוז החומר המרחף גבוהה עלול המסנן להיסתם.  על כן תהליכי סינון מבוצעים אחרי תהליכי שיקוע.  לרוב נעזרים במסנן חול דרכו מועברים המים.ברמה העקרונית תהליכי הסינון מסוגלים להיות יותר קפדניים דהיינו רשתות סינון מים עם יותר חורים ביחידת שטח.
הבעיה בהעלאת צפיפות החורים נעוצה בכך שיותר חומרים נלכדים שזה טוב אבל הסננים יסתמו מהר יותר.

כדי לתכנן סינון נכון יש לתכנן סינון הדרגתי בעקרון של משפך,כלומר לחלק את תחומי הסינון למספר מסננים ובכך אנו מחלקים את תחומי וגודל החלקיקים למספר מערכות ובכך מקטינים את העומס העלול לחול על היחידה הבודדת.

חיטוי

 
תהליך חיטוי מיושם רק בסופו של תהליך בסינון ממש לפני הזרמתו לצרכן המים.
מטרות החיטוי:  סילוק מזהמים פתוגניים
                      שיפורי איכויות המים בעיקר בטעמים וריחות.

חומר חיטוי מחד חייב יישום יעיל מול הפתוגנים ומאידך שלא יגרום סכנת הרעלה לאזרחים.  חומרי החיטוי חייבים אם כן לא להשפיע על הטעם ו/או הריח וכמובן בעלות זולה.

למותר לציין שתהליך החיטוי יחסית מורכב,שהרי מצד אחד חייבים לחטא את החומרים המיקרוביאליים הקיימים ובנוסף להזרים מנה נוספת של כלור למשל שאינו קשור לצורך חיטוי בהמשך הקו למידת הצורך.

זה שאנו מגלים 0 חיידקים ווירוסים במבואות לא נותן לנו שום סוג של מידע לגבי מה יתפתח בהמשך ההזרמה לפני השימוש הסופי במים.
מכאן שחייב להתבצע חיטוי נוסף שיהיה במים לאורך כל מסלול הזרימה. 


 
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה