tipatech - שימוש וטיפול בנגר עירוני
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

שימוש וטיפול בנגר עירוני

דף הבית >> שימוש וטיפול בנגר עירוני

איגום  של נגר עירוני


התפתחות התחום העירוני מגדילה את כמויות הנגרים העיליים כפועל ישיר לבניית הבתים והחניונים,סלילת הכבישים והמדרכות שגורמים לכיסויים של אזורים גדולים בבטון,אספלט וכד' ובשל כך נמנעים  מי גשם לחדור לקרקע ולהעשרת  מי תהום.
בפועל קיימת הזרמה גדולה ממי הגשם באזור העירוני  ועומס במתקני הטיהור של המי שפכים שאליהם מופנה מי הנגר והביוב,כמו גם הצפות וחיסור ישיר ממי האקוויפרים.

מי הנגר העירוני יכול להוות כמקור מים איכותיים להם דרושים טיפולים מינימאליים בכדי   להתאימם לצורך מקורות המים.
על כן בתכנון מוקדם ניתן לאגם את  מי הנגר ויתרון נוסף הנו הקטנת העומסים בצנרת העירונית  שקורסת נוכח כמויות המים העוברים בתוכה ונדרשת להעביר עודפים של מי הנגר המעורבבים במי השפכים ישירות לים.

מודעות לשימור המים בבניה נכונה בכדי להעצים כמויות מי גשמים לחלחול בקרקע, תופסת תאוצה.בכדי למזער בזבוזי מים ניתן לתכנן בצורה מבוקרת בתים וחצרות גם ברמת התכנון השכונתי והעירוני ניתן להטות מים מהמרזבים שמזרימים מי גגות לניקוז שמוביל לתוך האקוויפר הקרוב,תכנון ויישום מגרש חנייה חכם, ופתוח כביש ומדרכה חדירי מים (פורוזיבים).

המחקרים מוכיחים שאפשר להעלות כ-70% מההפסדים של המים כיום  אם מיישמים ולו רק 10% משטח החדיר שלא בנוי כך שאליו מזרימים מהשטח האטום.
 

ייעול וניצול נכון של מים לחקלאות

 
 
שני שליש משימושי המים בעולם הם למטרות חקלאיות ובכדי להקטינן חייבים טכנולוגיות  השקיה מתקדמות כדוגמת  טכנולוגיית הטפטוף שהונדסה ויוצרה בישראל בתוספת  חיישנים ובקרה ממוחשבת. 
כבר משנות החמישים מיושמות שיטות אלה בישראל ולראייה ההצלחה של קיזוז  85% ממי ההשקיה,והגדלת שטחים מושקים ב 45%. 
 מדינת ישראל הנה דוגמא לעולם בשימושי מים למטרות חקלאיות.
 

ניצול של מים דלוחים

 
מים דלוחים או בשמם האחרון "מים אפורים" מצטברים אחרי שימושים ביתיים של הכיור והאמבטיה,את המים האלה אפשר לנצל לטובת השקית גינות בתנאי שייאספו ויסוננו כראוי.  ביחד עם מאמצי חיסכון במים במגזר הביתי  ניתן ורצוי לחסוך צריכת המים המתוקים.

חייבים לציין שקיים פנל שלם של אנשי מקצוע השולל תהליך זה בשל החדרתו למי האקוויפרים והחשש הכבד לזיהומים בלתי נשלטים לשמירת האיכויות הרצויות במאגרים התת קרקעיים במיוחד בשנים שכונות בהן נראה טבעי וחסכוני להשתמש במים מטופלים לצרכי השקיה אך כאמור המחיר העתידי שנשלם עלול להיות גבוהה ובלתי הפיך.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה