tipatech -
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר
סנן PF ללוטוס- מסנן טפילי מעיים, סיבי פלסטיק ומים אדומים

סנן PF ללוטוס- מסנן טפילי מעיים, סיבי פלסטיק ומים אדומים

סה"כ המחיר: ₪99.00

רוז- אוסמוזה הפוכה ביתית עם מגנזיום

רוז- אוסמוזה הפוכה ביתית עם מגנזיום

סה"כ המחיר: ₪2,290.00

הרדלס סופר המקורי - מסנן אבנית במחיר הכי זול בארץ

הרדלס סופר המקורי - מסנן אבנית במחיר הכי זול בארץ

סה"כ המחיר: ₪490.00

ערכת חלפים למזכך דו שלבי אקווטל

ערכת חלפים למזכך דו שלבי אקווטל

סה"כ המחיר: ₪79.00

אוסמוזה 6 שלבים

אוסמוזה 6 שלבים

סה"כ המחיר: ₪1,100.00

ערכת 2 סננים אמריקאיים תואמת תמי4(לפרימו ופמילי)

ערכת 2 סננים אמריקאיים תואמת תמי4(לפרימו ופמילי)

סה"כ המחיר: ₪229.00

מרכך 16 ליטר 1/2 אוטומטי

מרכך 16 ליטר 1/2 אוטומטי

סה"כ המחיר: ₪990.00

מרכך 8 ליטר 1/2 אוטומטי

מרכך 8 ליטר 1/2 אוטומטי

סה"כ המחיר: ₪560.00

כדור כביסה אקולוגי

כדור כביסה אקולוגי

סה"כ המחיר: ₪79.00

מגנט לטיפול באבנית-מגנטל

מגנט לטיפול באבנית-מגנטל

סה"כ המחיר: ₪90.00

סיליפוס

סיליפוס

סה"כ המחיר: ₪49.00

סינון אבנית למכונת כביסה

סינון אבנית למכונת כביסה

סה"כ המחיר: ₪59.00

מספר עמודים: 2
 1  2   הבא   
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה