ליגיונלה

  מניעת גידול חיידק הליגיונלה
 
חיידק אלים זה מתפרץ בשלושה תנאים:
 1) אבנית
 2) חלודה
 3) טמפרטורה גבוהה
הדוגמא הטובה ביותר הנה התפרצות חיידק זה בעיר פלינט שבארה"ב,שם אושפזו ואף נפטרו  מאות אזרחים בשל אותו חיידק אלים.
 
בכדי להלחם בתופעה זו חייבים להימנע משניים מתוך שלו הסיבות לגידול חיידק זה
והיות והלוטוס מטפל באבנית וחלודה ויודע להצניח את הטמפרטורה של המים התפרצות חיידק זה שואפת לאפס.
לדברי משרד הבריאות הישראלי התנאים האידיאליים להתפרצות חיידק זה :
.." מים העומדים ללא תחלופה במשך זמן רב במערכת האספקה, טמפרטורת מים פושרת, משקעי חלודה ואבנית.."
 
*למותר לציין כשרשתות הנירוסטה נפרדות על כן ניתן לבצע ניקוי יסודי של כל רשת בנפרד  ובכך גם נמנע גידול חיידק הפסאודומונס.