איכויות וזיהומי מים

א ניתן לומר שהמים שבטבע  הם טהורים. בד"כ מים אלה עשירים בחומר מומס,מרחפים וגם גזים.  ריכוזם של חומרים וההרכב הכימי הנו הגורם  לאיכות המים.האיכות נמדדת לפי היעוד של המים ומשתנה כפונקציה של הדרישות והשימוש שנעשה בם על ידינו לכן ההגדרה חייבת להתייחס לשימוש שנעשה במים ע"י האדם.

המים המזוהמים

מים שמכילים חומר הגורם לשינוי הרכב המים ותכונות המים  ופוגע בשלל אורגניזמים שחיים או בעלי חשיבות אשר בעטיה נמנעת השימוש במים
המי שתייה שעומדים בדרישה נקראים אפוא  "מים-שפירים".
קיימים הרבה גורמים לזיהום המים  גם גורמים טבעיים וגם גורמים אנושיים,לצורך ההבהרה רמות גבוהות שך קלציום שעלולות ליצר אבנית לא נחשבים למים מזוהמים,אבנית איננו מזהם! אין לאבנית שום ערך בריאותי אך האבנית אינה מזיקה לבריאות אלא בעיקר לצנרת המים,דו"ש כלים סניטריים וכד',אך המלחמה שלנו באבנית בהחלט מורידה את אחכות המים כשחומרים אלא (כימיקלים) מגיעים לאקוויפרים,להן דוגמאות לזיהומים:

 • זיהומי האוויר – גורמים ל"גשם-חומצי" שמכיל תחמוצת גופרית כמו גם חנקן הגורם להחמצת מאגרי המים
 • "שאיבות-יתר" מתוך האקוויפר ומאגמים גורמים להמלחה
 • השפכים מהבתים שמכילים חומר אורגני וחיידקים ובעיקר דטרגנטים מהסבון!
 • שפכי תעשייה שמכילים נגזרות אורגניות,מתכות הכבדות, החומצות,הדטרגנטים ושפכי הדלק למינם
 • דליפת דלקים ממאגרים תוך קרקעיים בעיקר של תחנות הדלק
 • חומר דישון וחומר הדברה שנעים לאיטם מהאדמה המרוססת למאגרי המים
 • "מי-נטל" מאוניות וספינות המכילות דלק.
 • שטיפי מטמנות כמו אתרי פסולת הניגרים למי התהום
 • השיטפונות הגורמים לצבר סחפי  במקוואות המים

חומר שגורם לזיהום המים קרוי  "מזהם-מים".זיהום בד"כ גורם לשינוי טעם המים, צבע המים ואף להפיכתם לנוזל המסוכן לכל הסביבה הצורכת מים.
זיהום המים העיקרי בא מתעשייה.חייבים טכנולוגיה המאפשרת שימושי מים במעגלים סגורים ובכך מקטינים בצריכת מים מחד גיסא ופגיעה באיכות מאידך גיסא:

 • תכנון פארק תעשייה שבם הפסולת והמים מהמפעל האחד משמש חומרי הגלם למפעל השני וחוזר חלילה.
 • צמחי מים היודעים לקלוט מתוך המים חומר כדוגמת מתכת כבדה וכלורידים באחוזים גבוהים
 • פיחות במקור – לצרוך חומרי גלם עם זיהום מופחת, מעברי הדברה הכימית להדברה ביולוגית בחקלאות.

חומרים מזהמים מסווגים לפי הגודל היות וגודל החלקיק קובע את שיטת הסינון ו/או הטיהור.  חלקיק גדול מושקע ובכך מופרד מהמים.
גודל החלקיק המרחף עולה על 1 מיקרון על כן הוא  צף על המים ומקנה עכירות למים.
מאוד פשוט להפריד חלקיקים מרחפים מהמים ע"י מסנן.
החלקיקים הקולואידים הנם חלקיקים שקטנים מאחד מיקרון, ובשל כך מרחפים
ומעלים את רמת העכירות להבדיל מחלקיקים מרחפים שאותם כן אפשר לסנן
למעשה אי אפשר להפריד חלקיקים קולואידים בדרך פיסיקלית פשוטה בשל גודלם.
אבל אנו כבר יודעים ש"לא רק הגודל קובע" את טכניקת הסינון אלא גם מרכיב המזהמים.
המזהמים האורגניים- מקורם מהיצור החי ומטופל בעזרת חיידק מפרק ההופך אותו לחומר אנאורגאני מסיס ולא רעיל.אך רכז גבוה של זיהום  אורגני יכול לחולל ירידה דראסטית של איכות המים במובן של מי-שתייה, תוצאה תהליך של הפירוק שמבוצע  בעזרת חיידק ואז מתכלה כמות החמצן שבמים,בסיטואציה שכזו יחגוג החיידק האנאירובי על מקוואות המים וישחרר למים בתהליך הנשימה האנאירובית גז בעל ריח רע שמזכיר מימן גופריתי.
זהו המצב שהמים משנים צבעם לחום עכור.ומקום היקוות המים מת ביחד עם כל הגורם הביוטי שבו,תהליך זה קרוי "איטרופיקציה" העלולה להתקיים כתוצאה מזרימת שפך ביתי לנחל.

המזהמים הכימיים

ובכללם מלחי חנקן, זרחן ועופרת ברובם לא על ידי החיידקים לכן כדאי להתאים לכל מזהם הרכב כימיקלי שונה שיגיב איתו  ויהפוך אותו לחומר לא רעיל.מזהם כימי עלול לגרום לערעור מערכת אקולוגית בעקבות הרעלתם של יצורים-חיים בסביבה כמו עופרת או בשל ריבוי אצות שאינה מרוסנת וגורמת להגברה דרסטית של חומרי הזנה אורגנים וירידה בריכוזי חמצן כדוגמת החנקות והזרחות.זיהומים כימיים עלולים להתפרץ בעקבות הזרמת השפכים התעשייתיים למי הנחל,למשל.

ניתן  להפריד גורמים לזיהומי מים ל-3 קטגוריות:
*הגורמים הכימיים
*הגורמים הפיזיקאליים
*הגורמים הביולוגיים.