בדיקת טכניון לטיפול באבנית

 להלן בדיקות מעבדות הטכניון ליכולות ה"לוטוס" בטיפול באבנית