tipatech - הגורמים הביולוגיים
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

הגורמים הביולוגיים

דף הבית >> הגורמים הביולוגיים

האורגניזמים הפתוגנים

האורגניזמים שבמים כדוגמת אצות ומיקרואורגניזמים,בעלי השפעה על איכויות המים, במיוחד בריכוזי החמצן המומס,אבל גם מהווים גורמים דומיננטיים למחלות קשות. 

המים הטבעיים תמיד מכילים כמויות מסוימות של חיידקים שלא גורמים לנזק בריאותי. זיהום מיקרוביאלי עלול להיגרם מהפרשות של בעלי חיים  וגם בני-אדם,המכילים חיידקים,נגיפים וטפילים פתוגניים (מעורר מחלות) נוספים כדוגמת: התולעים,החלזונות,הפטריות והפרוטוזואה .  שתייה/מגע,חשיפה למים מזוהמים עלולים לגרום תחלואה ,בקשת רחבה של מחלות כמו: הצהבת,הכולרה,הטיפוס,הדיזנטריה וכד'.  לפי הנתונים של "ארגון הבריאות העולמי" מיליוני בני אדם מתים ממחלות הנ"ל מידי שנה ושליש מהם תינוקות.השיטות לבדיקה וזיהוי של כל חיידק הפתוגני היא יקרה ומורכבת,איטית ויקרה על כן בודקים נוכחות חיידקים במים בדרך עקיפה כמו גם פשוטה וזאת בספירת חיידקי E.coli  שמאוד פשוט לזהותו.

חיידקים שכאלה קרויים גם "קוליפורמים"  הם קיימים במעיים באופן קבוע ולא עושים נזק  ומשמשים כסמן לחדירת שפכים לתוך המים.הנוכחות שלהם במים עלולה להצביע שהמים הגיעו למגע בהפרשות,ועלולים להיות גורם פתוגני נוסף במים.ככל שספירת חיידק ה- E.coli  גבוהה יותר, כך הסיכויים למציאת חיידק פתוגני במים עולה.

התקן קובע ואוסר קיומם של מעל מ 3 חיידקי קוליפורמים ב- 100 מ"ל מים. והמים נפסלים לשתייה.בהמצאות 3 קוליפורמים ומעלה חייבת להתבצע בנוסף בדיקה להמצאות קוליפורם צואתי. 

מתוך כוונה לשמר את איכות מקורות המים ולמניעת נזק בלתי הפיך הוכנו תקני איכות מים שקובעים ריכוזים מרביים מותרים מכל סוג של חומר ובכל מים שמשמשים לצורך שונה.
 

חומרים אורגניים


התרכובות האורגניות מקורן משאריות הצמחים,האצות ובעלי חיים ובהפרשות שלהם.
עלייה בריכוזי החומר האורגני שבמים גורמת להתרבות חיידקים "אירובים" צרכני החמצן.  מכאן ירדו ריכוזי חמצן שבמים ויתפתח חיידק "אנאירובי" המשחרר בעת נשימתו חומרים שפוגעים באיכות המים:כמו מימן גופריתי,האמוניה והמתאן.
 

מדידת ריכוזי החומרים האורגניים שבמים

 
1. צריכת חמצן ביוכימית (צח"ב) – BOD 
בבדיקה זאת נמדדת כמות חמצן נצרך על ידי מיקרואורגניזמים שונים המצויים במים, בתהליך פירוק חומר אורגני שנמצא במים, בטמפ' של כ- 20 מעלות.
כמויות חמצן הנצרכות מבטאות בעקיפין את כמויות החומרים האורגניים שבמים.

לצורך הבדיקה נוטלים דגימה של מים ונבדקת ריכוז חמצן מומס,שומרים את הדגימה הזאת בתוך בקבוק אטום למשך 5 ימים בטמפ' קבועה של 20 מעלות ובסוף חמשת הימים קובעים בשנית את ריכוזי החמצן המומס שבדגימה.ההפרש שבין שתי מדידות הבדיקה  בריכוזי החמצן המומס כשהוא מבוטא במ"ג חמצן בליטר של דגימה, ב-5 ימים, מבטא את ערך הצח"ב.ככל שערך הצח"ב גבוה יותר,ככה כמויות החומרים האורגניים במי דגימה גדולה יותר.
צח"ב שגדול מערך של  400 מ"ג/ליטר מעיד על מי שפכים.

החיסרון של בדיקות הצח"ב הנו שהוא לא  מודד רק פירוק החומר האורגני המתפרק מהר באופן יחסי,חומר אורגני המתפרק לאט כדוגמת שמן ונפט כמו גם חומר אורגני סינטטי לא ישפיעו על המדידה הזו,למרות ההשפעה השלילית שלהם על איכות המים.

באירועים בם כמות החומר האורגני גבוהה יותר מידי, ניצול החמצנים במים שנבדקים לפני ההתפרקות של החומר האורגני.לכן בדגימת המים מזוהמים יש לדאוג למיהול מתאים.
 
2. הצריכה הכימית של החמצן (צח"כ) COD 
תהליך בו מתבצע חימצון כימי לחומר האורגני המצוי במים. עדיפה בדיקה זאת מאשר מבדק צח"ב היות והנה מדד לקביעת שלל כמויות החומרים האורגניים שבמים.


1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings