tipatech - הגורמים הפיזיקאליים
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

הגורמים הפיזיקאליים

דף הבית >> הגורמים הפיזיקאליים

החומרים המרחפים הגורמים לעכירות-NTU

 
החומרים המרחפים והקולואידים הנם מרכיבי מזהמים המצויים בכמויות גבוהות במים
וכוללים חלקיקי קרקע כחרסית,כמיקרואורגניזמים,כאצות ושפכים אורגנים שגורמים לעכיריות במים ומקשים גידול יצורים פוטוסינתזיים במים,ופוגעים באיכות האסתטית של המים.
מדידת  עכירות מים מתבצעת בעזרת לוחיות סקי שאותה משקיעים בתוך המים עד למצב שאינה ניתנת להבחנה.נמדד העומק עד שבו הלוחית לא נראית יותר.
הרמה המרבית הרצויה הנה 1 NTU  והרמה המרבית המותרת: 5 NTU .
 

טמפ' המים

 
עליית טמפרטורת המים בעקבות חדירת מים חמים ממקור שונה כדוגמת מתקן קירור, מורידה מסיסות חמצן במים ומצמיחה מיקרואורגניזמים "אנאירובים".
כמו גם טמפ' גבוהה המאיצה קצבי חילופי חומרים של יצורים חיים וגורמת להעלאת גודלם של היצורים כמו גם קצב התרבותם.התופעה הזו גם מאיצה צריכה גבוהה של חמצן על ידי יצורים חיים ולהורדת ריכוז חמצן במים.
  

צבע

 
תופעת הצבע שבמים מעידה על המצאות חומר כדוגמת: יונים של ברזל ומנגן המוצאים מהאצות ו/או מתרכובת אורגנית ואנאורגאנית ממקור שפכים תעשייתיים.
המצאות הצבע שבמים פוגעת בתכונה האסתטית של המים.
הצבע נגרם בעיקר מצנרות מים מברזל שאיבד את הגילוון ואז נוצרת ריאקציה בין תכולת המים בצנרת לבין הצנרת עצמה.
הבעיה העיקרית קוראת במים מותפלים שהנם חומציים (בעלי יחס הגבה PH נמוך) בעיה זו קיימת למעשה בכל העולם שמשתמש בתהליך של אוסמוזה הפוכה והפתרון הוא להחליף את צנרת הברזל לצנרת פלסטית שאינה מגיבה למים חומציים.
 
*מדד פיסיקלי עשוי לעזור במציאת הפרעה אסתטית וזיהום מיקרוביאלי וכימי. 
 
 

גורם רדיואקטיבי

 
הקרינה הרדיואקטיבית ממקור טבעי עלולה להימצא למשל במי תהום שנשאבים מסלע המכיל יסוד הפולט קרינה.כמו גם סוגי פסולת רעילה העלולים להכיל חומר שנפלט ממנו קרינה רדיואקטיבית.
מקורות טבעיים שקיימים בהם באופן טבעי גורמים רדיואקטיביים קיימים בעיקר בנגב המערבי,לא ניתן להשתמש במים אלה גם לאחר טיפול מצוי לטובת שתייה ו/או השקייה גורם זה מאוד בעייתי מבחינת סינון ומהווה מכשול לשימוש במים הללו.
מעל סף מסוים,קרינה רדיואקטיבית יכולה לגרום ביצורים חיים לשינוייDNA ואף לפגמים גנטיים.מחלת הסרטן היא סכנה נוספת,היות וחשיפה לקרינה זו עלולה לקרות ממגע עם מים,שתיית מים ו/או על ידי  מאכלי מזון שהוכנו ממים אלה.


1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings