הגורמים הפיזיקאליים

החומרים המרחפים הגורמים לעכירות-NTU

החומרים המרחפים והקולואידים הנם מרכיבי מזהמים המצויים בכמויות גבוהות במים
וכוללים חלקיקי קרקע כחרסית,כמיקרואורגניזמים,כאצות ושפכים אורגנים שגורמים לעכיריות במים ומקשים גידול יצורים פוטוסינתזיים במים,ופוגעים באיכות האסתטית של המים.
מדידת עכירות מים מתבצעת בעזרת לוחיות סקי שאותה משקיעים בתוך המים עד למצב שאינה ניתנת להבחנה.נמדד העומק עד שבו הלוחית לא נראית יותר.
הרמה המרבית הרצויה הנה 1 NTU והרמה המרבית המותרת: 5 NTU .

טמפ' המים

עליית טמפרטורת המים בעקבות חדירת מים חמים ממקור שונה כדוגמת מתקן קירור, מורידה מסיסות חמצן במים ומצמיחה מיקרואורגניזמים "אנאירובים".
כמו גם טמפ' גבוהה המאיצה קצבי חילופי חומרים של יצורים חיים וגורמת להעלאת גודלם של היצורים כמו גם קצב התרבותם.התופעה הזו גם מאיצה צריכה גבוהה של חמצן על ידי יצורים חיים ולהורדת ריכוז חמצן במים.

צבע

תופעת הצבע שבמים מעידה על המצאות חומר כדוגמת: יונים של ברזל ומנגן המוצאים מהאצות ו/או מתרכובת אורגנית ואנאורגאנית ממקור שפכים תעשייתיים.
המצאות הצבע שבמים פוגעת בתכונה האסתטית של המים.
הצבע נגרם בעיקר מצנרות מים מברזל שאיבד את הגילוון ואז נוצרת ריאקציה בין תכולת המים בצנרת לבין הצנרת עצמה.
הבעיה העיקרית קוראת במים מותפלים שהנם חומציים (בעלי יחס הגבה PH נמוך) בעיה זו קיימת למעשה בכל העולם שמשתמש בתהליך של אוסמוזה הפוכה והפתרון הוא להחליף את צנרת הברזל לצנרת פלסטית שאינה מגיבה למים חומציים.

*מדד פיסיקלי עשוי לעזור במציאת הפרעה אסתטית וזיהום מיקרוביאלי וכימי.

גורם רדיואקטיבי

הקרינה הרדיואקטיבית ממקור טבעי עלולה להימצא למשל במי תהום שנשאבים מסלע המכיל יסוד הפולט קרינה.כמו גם סוגי פסולת רעילה העלולים להכיל חומר שנפלט ממנו קרינה רדיואקטיבית.
מקורות טבעיים שקיימים בהם באופן טבעי גורמים רדיואקטיביים קיימים בעיקר בנגב המערבי,לא ניתן להשתמש במים אלה גם לאחר טיפול מצוי לטובת שתייה ו/או השקייה גורם זה מאוד בעייתי מבחינת סינון ומהווה מכשול לשימוש במים הללו.
מעל סף מסוים,קרינה רדיואקטיבית יכולה לגרום ביצורים חיים לשינוייDNA ואף לפגמים גנטיים.מחלת הסרטן היא סכנה נוספת,היות וחשיפה לקרינה זו עלולה לקרות ממגע עם מים,שתיית מים ו/או על ידי מאכלי מזון שהוכנו ממים אלה.