הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות א

אבץ Zn
האבץ הוא יסוד נפוץ על פני כדור הארץ. ריכוזי האבץ במי ברז עלולים להיות גבוהים מאוד בהשוואה למי מקור עקב התמוססות אבץ בצנרת העשויה מסגסוגות מתכות המכילות אותו. בדרך כלל ריכוזי האבץ במי הברז נמצאים בתחומים של 0.01 – 1.0 מ"ג/ליטר.

האבץ הנו יסוד חשוב לבעלי חיים כמו גם לבני האדם וחשוב לפעילות אנזימטית.
כמות מומלצת לצרכי תזונה, כפונקציה של גיל ומין ומשתנה בין 4 ל 15 מ"ג ליום.

האבץ אינו מוגדר כרעיל אבל במבחני טעימה נרשם ש-5% מהאוכלוסייה אכן מבדילים בין מים חופשיים מאבץ למים עם ריכוזי אבץ ברמות של 4 מ"ג/ליטר.
שימושי תעשייה באבץ: ציפויי מתכות, צנרות, צמיגים, שמן סיכה, הדפסות, המשחות לעור (תרופות)

אור אולטרא סגולי-בליעת ה UV
לחומר האורגני קיים שיא בליעה בתחום האולטרא סגול, על כן בליעה בתחום הזה משמשת מדד להימצאותו של החומר האורגני.חומר אורגני מוריד ריכוזי חמצן שבמים עם תופעות נלוות לכך, מאפשרים פעילויות מיקרוביאליות העשויות להוות בעיה. בנוסף החומרים האורגנים מהתעשייה עלולים להיות קרצינוגניים וחיטוי מים שמכילים חומרים אורגניים מובילים ליצירת חומר לוואי מסרטן.
חשוב להדגיש שגם חומר לא אורגני ישנו שיא הבליעה באורך הגל הזה. בדיקת בליעת אור אולטרא סגולי הנה פשוטה וגם זולה, על כן משמשת כמדד לחדירת חומרים אורגניים למקורות המים.
הבדיקה מתבצעת באורך-גל של 254 nm ננומטר בשכבת מים של 1 סנטימטר. להלן פירוש התוצאות :
· בליעה שבתחום עד 5 אלפיות – לא צריכים בדיקת נוספת.
· בליעה גדולה מ 10 – צריך לבצע סקר תברואתי בכדי לגלות את מקורות החומר האורגני שבמים.
היה והמים הנבדקים עכורים,הבדיקה חייבת לכלול בדיקה של בליעה באורך גל של nm545, שהוא האורך גל שמתאים לבדיקות העכירות.ובכדי לקבל חלק יחסי מהבליעה ב 254 nm שקשור להמצאות חומר אורגני,צריך להחסיר את מנת הקריאה ב 545 nm ממנת הקריאה ב-254 nm.
אלקליניות- בסיסיות
כל המים בישראל,בעלי בסיסיות וקשיות גבוהים. בד"כ למקור מים קיימת בסיסיות אופיינית. שינויים בבסיסיות מצביעים על חדירת מים ממקור אחר. צריך לעקוב אחר הבסיסיות של כל מקור מים,והיה וחל שינוי משמעותי צריך לערוך סקר תברואי לגילוי הגורם לשינויי בסיסיות. הבסיסיות אינו פרמטר בפני עצמו,אבל שינויי בסיסיות מעידים בד"כ על שינויים במקור המים,לדוגמא חדירת מי קולחין.
אמוניה +4 NH, 3 NH
האמוניה היא תרכובת גז ללא צבע ובעלת ריח חריף. ברוב מקורות סוגי המים נמצאת כתוצרי פירוק ביולוגי של חומרים חנקניים. קורה שאמוניה מגיעה למים על ידי פסולת נוזלית משפכים תעשייתיים.העת המסת אמוניה במים, חלק מהאמוניה מגיב עם מים ביצירת יוני אמוניום :
NH3 + H20 ↔ NH4+ OH-
יחס NH4+ / NH3 מותנה בטמפ', ביחס ההגבה ובמליחות המים. בתנאים רגילים רובה של האמוניה מופיעה במים בתצורה מיוננת NH4+ .
מי תהום עמוקים שבאזור ההר ומי תהום הנמצאים בחולות אמורה להיות אמוניה. במי-תהום כלואים בד"כ קיימים ריכוזים שונים של אמוניה, המלווים בדו-תחמוצת הפחמן, וגם חומצה גופרתית ו/או סולפידים. במי-תהום בעומק בינוני שמתחת לאזור החקלאי שמעובד באופן אינטנסיבי,גם בעומק רדוד שבאזור המרווח בבורות שסופגים, קורה שנשארת אמוניה, אך בד"כ נמצאות החנקות.
החשיבות העיקרית במעקב אחר ריכוזי האמוניה הנה לשינוי משמעותי מהמצב הרגיל, ולא תמיד הריכוז כשלעצמו.
אמוניה במים:
· מגיב עם כלור ויוצר תרכובות חיטוי פחות מועילות.
· מהוה אינדיקאטור להליך פירוק ביולוגי ואף מהווה סמן לחדירת מי שופכין ועוד.
· רעיל לבעלי חיים מימיים ( NH3).

אצה
לאצות תפקיד מאוד חשוב במקוואות של מים עיליים. וקובעות במידה רבה את מאזן הגזי שבמים וגם משנות על ידי כך את יחס ההגבה שלהם. הן עלולות לגרום לעכירות וכשהן מתות הן יכולות להתפרק לחומרים שגורמים לטעם רע,לריח רע ,לצבע ואף לחומר רעיל במים.בתהליך הפירוק משתחררת אמוניה ואפילו תרכובת גפריתית.לכן מאודחשוב להכיר,לדעת ולנתח מדדים אלו. ישנם גם סוגים גם ומינים שנותנים מידע על תכונת האצה כמו גם על איכות טיב המים. בדרך כלל זהו מדד שנבדק בכמה אופנים:
· ספירה והגדרתם של האצות למינם.
· חישובי שטח סטנדרטי שלהן A.S.U .
· על פי נפח סטנדרטי שלהן V.S.U.
ארסן As
הארסן הנו גורם לגידולים סרטניים גם בעור וגם בבריאות,כמו כן משפיע על כלל מערכת העצבים. ארסן הנו רעיל ובמיוחד לאנשים שבננו שאינם מורגלים לריכוזים שמעל μg/l 100.
מקורות ארסן שבמים:
· המכרות
· קוטלי החרקים
· עשן בשרפת דלקים מינראליים
אשלגן K
האשלגן הנו מינראל המצוי בריכוזים גבוהים על פני כדור-הארץ.ולמרות זאת הריכוז במים אינו גבוה במיוחד היות והסלעים שבהם הוא נמצא לא מתרוחחים בנקלה. הריכוז במים בדרך כלל נמוך מ 10 מ"ג/ליטר.האשלגן נחוץ לאדם, לבעלי חיים וגם לצמחים בריכוז נמוך אך כן הופך לרעיל בריכוז גבוהה. לא קיים תקן לאשלגן היות וריכוזי החומר הנם נמוכים כך שאינם מזיקים.

ריכוזי האשלגן במקור המים הטבעי במדינה הנו קטן ויחסית קבוע בכל מקור מים. ריכוז האשלגן בשפכים הנו יחסית גבוה. על לכן, שינוי בריכוזי האשלגן בדרך כלל מצביע על שפכים ו/או קולחים שעברו תהליך סינון בקרקע ולכן אין בהם חיידק אינדיקטורי.