הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות כ'

כלוריד – Cl
מקור עיקרי לכלורידים ההו סלעי המשקע שנוצרו על ידי אידוי. נוכחות הכלורידים שבמים הם גם תוצאה של חדירת ני שופכין ביתי ותעשייתי ומחדירת מי-ים למקור מי התהום. רמת כלורידים ברמות 300-200 מ"ג/ליטר הם סף הרגישות ומעבר לסף זה מתחילים להרגיש טעם מלוח במים. מליחות המים שמעבר לריכוז מסוים הנו מגבלה ליכולת ניצול המים לחקלאות.

עליה בריכוזי הכלורידים של מקורות מים יכולות לשמש מדד לזיהום בשופכין ובעיקר מדדים להמלחת מקור המים עקב שאיבת יתר ו/או חדירת מי תהום.
כלל המוצקים המומסיםTDS -Total Dissolved Solids
ריכוז סך כלל המוצקים שמומסים במים מהווה מדד שנקרא "כלל המוצקים המומסים". נוכחותם של מלחים בריכוזים גבוהים במים נותן להם טעם מלוח,בעיקר בעקבות הימצאותם של הכלורידים. יוני מלח המומס במים יכול להיות בעל מטען חשמלי שלילי או חיובי,והיונים יכולים להיות אורגניים או אנאורגאניים.
ה-TDS מראה ומוכיח קשר בין ריכוזי כלל מוצקים שמומסים במים ועל המוליכות החשמלית,.
כסף Ag
שימושי תעשייתה בכסף:בצילום,בתכשיטים ובכלי כסף,בציוד חשמלי ואלקטרוני,בקטליזטורים,במראות, בפונגיצידים ובציוד דנטאלי ורפואי.
כספית Hg
הכספית היא מתכת רעילה מאוד לבני האדם וגם לבעלי החיים,במיוחד מתיל הכספית כלומר כספית אורגנית. לא רק שהכספית הנו חומר רעיל אלה שהוא גם עובר ביואקומולציה במזון.מקרה מפורסם להרעלת כספית התרחשה במפרץ מינמטה שביפן,במשרה דנן הורעלו דייגם תושבי הכפר בהרעלה משנית כתוצאה מאכילת דגים.במקרה הנדון דווח על 111 מקרים של הרעלה שמתוכם מתו כ-45 אנשים, בנוסף לכך דווחו מקרים של מומים מולדים של תינוקות באוכלוסייה שנפגעה. הרעלה זאת הנה למעשה אבןן דרך ולהתייחסות לרעילותן של מתכות כבדות,כמו גם פגיעה כלייתית ע"י כספית.
הכספית מגיעה למים ע"י זיהום שהמקורות העיקריים הנם:המכשירים המדעיים, הבטריות, מיצוי של זהב וכסף, הייצור האלקטרוליטי של הכלור (גז), החומרים ששמשים לבקרה למחלות הצמחים,הקוטלי חרקים וצבעי האוניות.
שימוש תעשייתי של הכספית: ייצור הכלור, הסודה קאוסטית, המימן,הצבע,החומרים המשמרים, ייצור הנייר, המדי חום, הציוד האלקטרוני ומפסקים רגישים, נורות הפלואורוסנט וחומר לסתימות בשיניים.
כרום Cr
כרום הוא מתכת רעילה מאוד,ההרעלה גורמת :לבעיות בעור,לפגיעה בתפקוד הכבד,לנזק לכליות ולסרטן.
כרום משמש בתעשיות מרובות:שימושים נרחבים בייצור סגסוגות, כקטליזטורים בתעשייה כימית,בתחמוצות הכרומיות,במלחי הכרומט שבצבעים,בתמיסות הניקוי שבמעבדה, וציפוי המונע קורוזיה במערכת הקירור,נכון להיום הוא מוחלף במוליבדן העקבות רעילותו.

שימושי כרום בתעשייה:בתעשיית סגסוגות המתכת,בתעשייה הכימית,בציפויים,בצבעים,בחמרי נפץ, בקרמיקה,בנייר,בצביעת טכסטיל,בזכוכיות ובצילום.