הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות מ'

מוליכות החשמלית EC
המוליכות החשמלית מגדירה את היכולת למעבר זרם חשמלי על ידי המים. חלק מהרכיבים המומסים שבמים כדוגמת המלחים,עוברים תהליך יוניזציה,כלומר שהם בעלי מטען-חשמלי.היונים כן מוליכים חשמל במים, ככל שריכוזי המלחים שמוצקים ומומסים גבוה יותר,כך עולה המוליכות החשמלית. על כן, המוליכות כן מהווה מדד לכלל כמות מוצקים שמומסים במים על ידי "קשר אמפירי":

כלל ריכוזים מוצקים מומסים = 0.65 X מוליכות החשמלית
(מ"ג/ליטר) (מיקרומוהס/ס"מ)

מוליכות חשמלית מושפעת מטמפרטורה ומייחסים למדידה ל ºC 25 עם תיקון תוצאת הבדיקה בטמפרטורה שנמדדת בעזרת טבלא.
מגנזיום Mg
מקורות המגנזיום והסולפאט במים הם בעיקר מהטבע, סולפטים בריכוז גדול נובעים מהוספת האלומיניום סולפט,חומר המשמש לטיהור המים או תוצאה של זיהום שופכין.
"מגנזיום סולפט" הוא למעשה "המלח האנגלי" שידוע כמשלשל.מים שמכילים מגנזיום-סולפט בריכוזים של 1000 מ"ג/ליטר מייצרים "קיבה רכה" אצל אנשים מבוגרים. אנשים שרגישים מגיבים לרמות של 400 מ"ג/ליטר. גוף האדם,עם הזמן גוף האדם מתרגל פיזיולוגית לריכוז מגנזיום סולפט גבוהה במי השתייה,על כן הסכנה מיידית במיוחד למשתמשים החדשים במים האלה.והיות וכך, הרמה המותרת של מגנזיום וסולפט בתקני מי שתייה קשורות זאת בזאת.
מגנזיוםMg
מקור מגנזיום שבמים הנו בעיקר מסלעים. מלח מגנזיום מסיס מאוד אפילו יותר מסידן.אך הריכוז שלו במים קטן יותר מריכוזי הסידן. תחומי הריכוז 40-10 מ"ג/ליטר. בדרך כלל מופיע במים כMg2+ .
המגנזיום הנו יון חיוני לאדם,הדרישה הנה 42-3.6 מ"ג/ק"ג/יום.הריכוז שבמים אינם מספקים את הדרישה. מגנזיום הנו גורם חיוני גם לצומח וגם לטיובי קרקע. מגנזיום הנו גורם קשיות,והוא שוקע כ MgOH או כ MgCO3 וכן גורם להתגבשות אבנית.

גופרית (S)
מופיעה כסולפאט במים CaSO4, NaSO4, MgSO4,וכסולפידים H2S, HS-, NaS203 . מגיעה מהגבס CaSO4*H2O שבמסלעים.ריכוזי הסולפאט במים יכולים להגיע עד לרמות של 30 מ"ג/ליטר. ריכוזי סולפידים במים טבעיים,בדרך כלל נמוך מאוד.ה- H2S משתחרר מחמצון אנאירובי של חומר אורגני, H2S הנו גז רעיל וריח חזק של ביציה סרוחה.חיידק התיובצילוס מסוגל לחמצן H2S ולהופכו לחומצה גופרתית שהנה חומצה חזקה מאוד שגורמת לבעיות רבות של קורוזיה במערכות הובלת השופכין.

כאמור הסולפט שהוא חומר משלשל בריכוז גבוהה מ 100 מ"ג/ליטר.
ריכוז סולפאטים שמעל 500 מ"ג/ליטר מהווה בעיה להשקיה חקלאית.
מנגן Mn
כמו הברזל מנגן לא מהווה סיכון בריאותי,אבל כן מהווה מטרד אסתטי. מנגן עושה טעם מר למים, גורם לכתמי כביסה ולכתמים בכלים הסניטריים. שתרכובת מנגן עוברת חמצון,מנגן שוקע וגורם לבעיות אבנית.שימושי תעשייה במנגן:בסגסוגות,בסוללות,בצבע,בלכה,בדיו לצבעי הבגדים,בזכוכית,בקרמיקה,בגפרורים, בזיקוקים ובדשנים