tipatech - הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות ס'
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות ס'

דף הבית >> הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות ס'

סולפט-גופרה  =4 SO  ומגנזיום   +2 Mg

 
מקורות הסולפאט והמגנזיום שבמים הם בעיקר מהטבע, סולפטים בריכוז גדול נובעים מהוספת האלומיניום סולפט,חומר המשמש לטיהור המים או תוצאה של זיהום שופכין.
 
"מגנזיום סולפט" הוא למעשה "המלח האנגלי" שידוע כמשלשל.מים שמכילים מגנזיום-סולפט בריכוזים של 1000 מ"ג/ליטר מייצרים "קיבה רכה" אצל אנשים מבוגרים. אנשים שרגישים מגיבים לרמות של 400 מ"ג/ליטר. גוף האדם,עם הזמן גוף האדם מתרגל פיזיולוגית לריכוז מגנזיום סולפט גבוהה במי השתייה,על כן הסכנה מיידית במיוחד למשתמשים החדשים במים האלה.והיות וכך, הרמה המותרת של מגנזיום וסולפט בתקני מי שתייה קשורות זאת בזאת.
 

מגנזיום

מקור מגנזיום שבמים הנו בעיקר מסלעים. מלח מגנזיום מסיס מאוד אפילו יותר מסידן.אך הריכוז שלו במים קטן יותר מריכוזי הסידן. תחומי הריכוז 40-10 מ"ג/ליטר. בדרך כלל מופיע במים כMg2+ .
 
המגנזיום הנו יון חיוני לאדם,הדרישה הנה 42-3.6 מ"ג/ק"ג/יום.הריכוז שבמים אינם מספקים את הדרישה. מגנזיום הנו גורם חיוני גם לצומח וגם לטיובי קרקע. מגנזיום הנו גורם קשיות,והוא שוקע כ MgOH או
 כ  MgCO3 וכן גורם להתגבשות אבנית. 

סידן  Ca

הסידן מצוי במים בריכוז גבוהה יחסית עשרות בודדות של מ"ג\ל' כמעט בכל אזור בעולם,כיון הנפוץ ביותר במים אחרי הביקרבונט. מקורות הסידן בהתרוחחות הסלעים ומצוי כיון Ca2+ או כתרכובת.
 
סידן נחוץ לגוף האדם ובריכוזים קטנים לצמחים עיליים וגם לאצות. הסידן מסייע לטיוב קרקעות, בעיקר בקרקעות שסובלות מחוסר.הריכוז הקיים שבמים לא מספק את הדרישות הפיזיולוגיות של גוף האדם.
 
הסידן הוא הגורם המרכזי לקשיות המים.הסידן שוקע כ CaCO3 ו-CaSO4 * H2O וכדומה.קשיות המים הנה  בעיה כלכלית - בעייתית האוד בעיקר למחליפי החום,הדודים, מכונות הכביסה ועוד.
 
בהמשך קיים דיון נוסף בנושא הקשיות.
 

סלניום  Se

סלניום נמצא במצב מובנה בטבע. ומשמש לשימושים די נרחבים בתעשייה – דוגמא לשימוש נמוך בסלניום  הנם הרכיבים חשמליים למשל תאים פוטואלקטריים ועוד.
 
דרוש בריכוז נמוך  לדיאטת  בני אדם ועוד חיות רבות, בריכוזים גבוהים יותר עלול להוות רעל. בריכוז גבוהה בחיות למשל סלניום מהווה גורם למניעת בניית העצם.ה סלניום גורם לגירוי שכבה רירית בגוף וגם לסרטן.הסלניום עלול להצטבר בדגניים עד לרמות העשויות להזיק גם לאדם וגם לבעלי חיים.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings