הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה האות ס'

סולפט-גופרה =4 SO ומגנזיום +2 Mg

מקורות הסולפאט והמגנזיום שבמים הם בעיקר מהטבע, סולפטים בריכוז גדול נובעים מהוספת האלומיניום סולפט,חומר המשמש לטיהור המים או תוצאה של זיהום שופכין.

"מגנזיום סולפט" הוא למעשה "המלח האנגלי" שידוע כמשלשל.מים שמכילים מגנזיום-סולפט בריכוזים של 1000 מ"ג/ליטר מייצרים "קיבה רכה" אצל אנשים מבוגרים. אנשים שרגישים מגיבים לרמות של 400 מ"ג/ליטר. גוף האדם,עם הזמן גוף האדם מתרגל פיזיולוגית לריכוז מגנזיום סולפט גבוהה במי השתייה,על כן הסכנה מיידית במיוחד למשתמשים החדשים במים האלה.והיות וכך, הרמה המותרת של מגנזיום וסולפט בתקני מי שתייה קשורות זאת בזאת.

מגנזיום
מקור מגנזיום שבמים הנו בעיקר מסלעים. מלח מגנזיום מסיס מאוד אפילו יותר מסידן.אך הריכוז שלו במים קטן יותר מריכוזי הסידן. תחומי הריכוז 40-10 מ"ג/ליטר. בדרך כלל מופיע במים כMg2+ .

המגנזיום הנו יון חיוני לאדם,הדרישה הנה 42-3.6 מ"ג/ק"ג/יום.הריכוז שבמים אינם מספקים את הדרישה. מגנזיום הנו גורם חיוני גם לצומח וגם לטיובי קרקע. מגנזיום הנו גורם קשיות,והוא שוקע כ MgOH או
כ MgCO3 וכן גורם להתגבשות אבנית.
סידן Ca
הסידן מצוי במים בריכוז גבוהה יחסית עשרות בודדות של מ"ג\ל' כמעט בכל אזור בעולם,כיון הנפוץ ביותר במים אחרי הביקרבונט. מקורות הסידן בהתרוחחות הסלעים ומצוי כיון Ca2+ או כתרכובת.

סידן נחוץ לגוף האדם ובריכוזים קטנים לצמחים עיליים וגם לאצות. הסידן מסייע לטיוב קרקעות, בעיקר בקרקעות שסובלות מחוסר.הריכוז הקיים שבמים לא מספק את הדרישות הפיזיולוגיות של גוף האדם.

הסידן הוא הגורם המרכזי לקשיות המים.הסידן שוקע כ CaCO3 ו-CaSO4 * H2O וכדומה.קשיות המים הנה בעיה כלכלית – בעייתית האוד בעיקר למחליפי החום,הדודים, מכונות הכביסה ועוד.

בהמשך קיים דיון נוסף בנושא הקשיות.

סלניום Se
סלניום נמצא במצב מובנה בטבע. ומשמש לשימושים די נרחבים בתעשייה – דוגמא לשימוש נמוך בסלניום הנם הרכיבים חשמליים למשל תאים פוטואלקטריים ועוד.

דרוש בריכוז נמוך לדיאטת בני אדם ועוד חיות רבות, בריכוזים גבוהים יותר עלול להוות רעל. בריכוז גבוהה בחיות למשל סלניום מהווה גורם למניעת בניית העצם.ה סלניום גורם לגירוי שכבה רירית בגוף וגם לסרטן.הסלניום עלול להצטבר בדגניים עד לרמות העשויות להזיק גם לאדם וגם לבעלי חיים.