סניפים בעולם

 

 

                            Authorized resellers worldwide

                                                                                                       Middle East- Manufacturer

                                                  ISRAEL

                                                                                     

                                                                                                        Tipa-Tech LTD

                                                                                            Yasur D.N. misgav 201500 Israel

                                                            www.tipatech.co.il   ziser@tipatech.co.il +972-50-2611600

 

                                                                                          American continent- Authorized main Dealer                  

                                                     USA

 

 

TipaTech

www.TipaTech.com

eran@tipatech.com

 917-410-8068 -1+

                                                                               Chabad of South Orlando

 

                                                                                              Tipa-Tech company and all branches in the world

                                                                                                                                      :want to cherish thanks to

                                                                                                   Rabbi Yosef Konikov Chabad of South Orlando
For the help and support in the organization in order to

                                                                                                                     present at the WQA World Exhibition
In it we will represent Israel and prove that the Creator

                                                                                              .created the water and created us to take care of it
Blessings and happiness to all of us

Tipa Tech family

                                                                Authorized  Dealer                                                                                                      

 

                                                                                                                     www.cleanwaterhomes.com

 

Greenfield Water Solutions Logo

 

                                                                                                             

 

                                                                                  

                                                  CANADA         

 

 

TipaTech

www.TipaTech.com

eran@tipatech.com

 917-410-8068 -1+

                                                  MEXICO

 

 

 

TipaTech

www.TipaTech.com

eran@tipatech.com

 917-410-8068 -1+

 


                                                                                                                                 Authorized  main Dealer

                                                 EUROPE

 

 

                                                                                                                     www.solucionesice.com

 

הצהרת דובר חברת טיפה טק:                                                                                                                                                   

הנהלת טיפה טק החליטה להשעות לאלתר את סניף דרום אפריקה, היות ובית הדין ב- Hagg

שבהולנד שכנעה אותנו שאנו כחברה ישראלית במדינת ישראל, גם פושעים וגם לא מספיק טובים

כאנשים, ולכן מעתה תשתו בהנאה מרובה את מי הקודש מקווי המים המזוהמים

לקוחות קיימים מוזמנים להזמין חלפים מסניף ספרד בלבד!

 

                                                                                                  :Statement by the spokesperson of Tipa Tech                           

                  The management of Tipa Tech has decided to immediately suspend the South African branch
Since the court in Hagg in the Netherlands has convinced us that we as an Israeli society in the State of

Israel are both criminals and not good enough as people, therefore from now on you will drink with great

                                                                                        pleasure the holy water from the polluted water lines
                                       Existing customers are welcome to order spare parts from the Spain branch only                                                                                                    

 

                                                                                   Authorized main Dealer

                                                   AFRICA

 

                                                                 Lotus Sustainable Products Johanesburg South Africa

                                        www.lotus-h2o.com               gavink1965@gmail.com         +27 82 568 56644

 

 

 

                                           To be continued

 

 

               FIRST WE TAKE MANHATAN THEN WE TAKE BERLIN 

                     Leonard Cohen