נחלים ויצור תהליך הטיהור הטבעי

בעולם קיימים מספר רב של נהרות  שהזדהמו על ידי שפכים מהמפעלים מיישובי אדם הנמצאים בקרבתם.
נכון להיום קיימים בישראל 13 נחלים גדולים שזורמים לים-התיכון ו 14 נחלים גדולים שזורמים אל הירדן ואל הכינרת.
עד לאחרונה זרמו בתוכם מים שפירים בכמות ענקית,והתקיימה בם מערכת אקולוגיות עשירה ומגוונות.היום,עוברים הנחלים לפחות בחלקם באזורים שצפופים באוכלוסין, ובהם פעילויות אנושיות מרובות, המהוות את המקור לזיהומי הנחל.

שאיבות מים שזרמו אל הנחלים הנו גורם עיקרי להגדלת המזהמים. הקטנת כמויות המים שזורמת בתוך ערוץ הנחל מעשירה את ריכוזי הזיהומים.
ירידה בכמויות המים ובקצבי זרימת המים מורידה תחלופת המים,ומאפשרת למזהמים לשקוע אל קרקעית הנחל וגם לאורך גדות הנחל. לכן הרבה נחלים נהפכו לתעלת ביוב ולמקוואות מים מעופשות.

התהליכים הנ"ל גורמים לפגיעה במערכת האקולוגיות הטבעית של הנחל,ואפילו השמדת אוכלוסיית בעלי-חיים והצמחייה.נחל מזוהם מהווה מטרד לנוף הסביבתי שבד"כ מפיץ ריח רע כמו גם יתושים ואפילו מחלות.מי נחל מזוהם שמהווה אף סיכון של ממש לזיהומי מי תהום.

השלכת שפכים וגם מזהמים לאפיק הנחל אינה גורמת לנזק המשכי תודות לקיומו של תהליך הנקרא "טיהור טבעי".
בעבר הרחוק כמות יחסית קטנה של מי ביוב הושלכו לנחלים,כך שהנחלים עמדו בזה ואף הצליחו בהתמודדות מול זיהומי השופכין בתהליך טיהור טבעי ובכך השיבו את אותם נחלים לשיווי משקל אקולוגי.תהליך טיהור טבעי פועל המרכיב המיקרואורגניזמי שמפרק מזהמים אלו השרויים במים.וגורמים לפירוק  חומר אורגני שבפסולת,ובכך מחזירים את הנחלים לקדמותם.אלא שתהליך טיהור טבעי הנו גם איטי וגם הדרגתי שיעילותו נשענת על כמות מים זורמים שבנחל, מהירות הזרימה והערבול ובמיוחד כמות שפכים שהוזרמו בו.

ובנוסף גם מס' המוקדים של  המזהמים לאורכו של הנחל.כמובן שהיום לא ניתן להשתמש בתהליך טיהור טבעי לנחלים המזוהמים וכמובן שהם קרסו.
בנחל שבו חל תהליך הטיהור הטבעי מבחינים ב-4 אזורים:

אזור הפגיעה – שבו נמהלים מי נחל עם השפכים ונגרמת התרבות חדה לחיידקי פירוק
אזור הפירוק – שבו מופחתים  חומרים אורגנים כתוצאה של פירוק חיידקים ובכך יורדים ריכוזי חמצן בצורה משמעותית.באזור הזה ה pH נמוך ומתקיימים תנאים אנאירוביים שמביאים להתרבות חיידקים אנאירוביים שיוצרים בתהליך הנשימה האניאורובית שלהם גזי בעל ריח מסריח על בסיס מתאן,האמוניה והמימן הגופריתי.
אזור ההתאוששות – אזור שבו ריכוזי החמצן עולים, כמות החומרים האורגניים יורדת ובכך  מתאפשרת התפתחות מיקרואורגניזמית הניזונה מהמפרקים.
אזור מים נקיים – אזור המשוקם שבו מתקיימות בחזרה מערכות אקולוגיות מאוזנות.

נחלים זורמים לאורך הרבה קילומטרים לפני שובם לשיווי המשקל.ואם במשך מסלולי הטיהור מוזרם שפך נוסף לנחל נעצר התהליך,וחייב להתחילו מחדש."נחל שורק" שבאזור י"ם סופג לתוכו שפכים ישירות ממערכת ביוב העירונית.תוך כדי הזרימה במורדות הרי י"ם  למשך 45 ק"מ,הנחל עובר תהליך טיהור במלואו  במיוחד הודות לשיפול הנחל הגורם לערבולם של המים והעשרה בחמצן.

אך  אנו לא יכולים לסמוך  על תהליך טיהור טבעי מהסיבות:

  • זרימתם של מים מזוהמים באפיק נחל הנה מפגע בריאותי ראה/י דוגמת אסון המכבייה.
  • המקור לריבוי החיידקים
  • סכנת זיהום מי התהום
  • מפגעים אסטטיים לנופים ולתרבות הנופש