סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים

יצירה מלאכותית של גשם

תהליך יצירת הגשם מתבצע בעת שהאוויר מתקרר והאדים של המים מתעבים במעטפת גרעין התלכיד כדוגמת גרגר אבק, גרגר חול, גרגר מלח, גרגר עשן וכד'.

תהליך הגשם המלאכותי מחקה את  התהליך הטבעי בעזרת תוסף של גרעין התלכדות מלאכותי המעודד עיבוי הטיפות בענן ושמו מלחי "יודיד הכסף".
הזרעת יודיד הכסף מתבצעת בשתי דרכים: ע"י מטוס החודר לשכבות העננים או בעזרת תנור המופעל מהקרקע ונעזר בזרמי האוויר החמים המכילים את יודיד הכסף כלפי מעלה , התנורים מונחים על פסגות ההרים לאורכה של רצועת החוף, כמו גם ביישובי סובב כינרת.

הגישום המלאכותי נעשה רק בשלהי החורף,כי חייבים ענני גשם החולפים באזור ומורידים רק כמות קטנה מקיבולת הגשם שהם מכילים.  יודיד הכסף מעלה את כמויות הגשם באופן דראסטי מתכולת העננים.ההשפעה הנה מיידית של יודיד הכסף כ- 20 דקות מתחילת החדירה לתוך הענן ובכך מעלה את תפוקת הענן בחמישה עשר אחוזים.
המומחים טוענים שזהו פתרון זול ונוח להוספת כמות של 100 מליון קוב מים מידי שנה.
למן הסתם המים עוברים דרל צווך האוויר לכן סופגים את תכולת האויר לטובה ובעיקר לרעה היות וקיימת תופעת הערפיח בעיקר ממפעלי התעשייה באיזור או בקרת המקום,המים מגיעים לקרקרע ומועשרים במינראלים הקיימים בקרקע כדוגמת מגנזיום,קלציום ועוד.
ניתן להבין שמפגש שך המים עםן תכולות המינראלים מעלים את רמת ה-PH ועל כן בעלי פוטניציאל לייצור אבנית ו/או נזקי אבנית.

סכרים כחסמי שיטפון

כל שנה הנגר העילי של מי הגשמים זורמים לים.  אפשר לאגום את חלקם לצרכי שימושים מקובלים לצורך כך בונים סכרים בערוצי הנחל ואת המים הנאגמים במאגר עילי. חלקם של המאגרים לשימוש ישיר במים לצרכי השקייה,שתייה וכד' ו/או לאפשר למים לחלחל לתהום וכך בכל עת ניתן לשאוב אותם ע"י  קידוח באזור החלחול,מים המחלחלים למאגרי התהום סופחים את המינראלים משכבות הקרקע ועל כן עשירים יותר במינראלים וכן מכילים בעיקר מתכות קלות ומכאן שמים אלה איכותיים למטרות שתייה למרות העומס או הפוטנציאל לייצר אבנית ושלל נזקי האבנית.
קיימת אפשרות של בנייה של סכרים בנחלים איתנים בעלי אופי אקולוגי ענף.

בניית סכרים כאלה מונעים ממי מורד הנהר לזרום ובכך נגרם ייבוש חיי המים ולמחיקת  מגוון ביולוגי ענף שחי בם. כמו גם שהטיט וגם סחף שמתרכזים במבואות הסכר כך שאינם יגיעו למיני צורות חיים במורדות הנהר וכך נמנעת הספקת הנוטרינטים החשובים.

איגום מי שיטפונות מעניקה תוספת של 45 מליון קוב למשק המים בישראל  שמהווים  4% מכול צריכת המים. כאמור אפשר אף להגדיל כמות זו בעזרת בניית תוספת למאגרים הקיימים. הוספת מי שיטפונות מאוד חשובה אבל היא מועטה יחסית  לכמות המים החסרה בארץ.

מפעלי "נחלי-מנשה" לאיסוף מי-נגר שברמת מנשה,שוכנת מזרח לבנימינה הנם מהמוצלחים בארץ ומפיקים 12 מליון קוב מים בשנה לצורך הבהרה זו כמות הזהה לצריכת מים בנתניה.