שיטות להתפלת מים

קיימות בעיקר שתי אפשרויות להתפלת המים בעזרת הוצאת:

1. מים מהמלחים
2.  מלחים מהמים

עפ"י האפשרות הראשונה בה מתבצעת הפרדה של מים מהמלחים ומהווה תהליך מקובל ונפוץ ביותר בעולם כיום ומגיעה ל-50% וקרויה "אידוי בפריצה או זיקוק"
תהליך בו  מחממים מי ים לאיטם ואז מעבירים את המים בצנרת מבעד לסדרת תאים הנמצאים בלחץ נמוך. כך מאדים תמיסה מלוחה אוספים אותם ומעבים את מי האדים, וכך מקבלים מים מותפלים.בסוף התהליך מקבלים 1ליטר מים מכל 4 ליטר מי ים.
החסרונות:
צריכת האנרגיה הרבה,הצטברות אבנית בצינורות.
יתרון:
לא קיימת השפעה לריכוז המלח במים, על כן שיטה שימושית בעיקר בהתפלת מי ים.
שיטה זאת מיושמת במתקנים שצמודים לתחנת כוח היוצרת קיטור שבו נעזרים לשימוש לטובת אידוי מי הים וההתפלה.
קיימת כאמור שיטה נוספת המזכירה את השיטה הקודמת והיא הקפאת מי הים  כמו שמלח עוזב את המים המתאדים ובכך הוא מופרש מגבישי הקרח שנוצרים היתרון שאין
גיבוש האבנית בתוך המערכת.

לפי האסכולה השנייה בה מסולקים מלחים מהמים לכך קיימות כמה טכנולוגיות:
האלקטרוליזה – מילוי מים מליחים לתוך מיכל הנמצא בין אלקטרודות חשמל.
היונים של המלחים המומסים בתוך המים נצמדים לאלקטרודות.המים שנשארים במיכל הופכים למותפלים.
חסרון: הצריכה האנרגטית הגדולה התלויה בריכוז המלח במים,בדרך זאת משתמשים בעיקר לטיפול התפלה במים מליחים ולא במי ים.
האוסמוזה ההפוכה – המים המלוחים עוברים בלחצים גבוהים מבעד לקרום חצי חדיר שהחורים שבו מאפשרים מעברם של מולקולות המים, אבל מונעים את מעברם של היונים המלחיים,המים מועברים דרך הקרום נגד מפל הריכוזים והמלחים נשארים בתמיסה הראשונית.
היתרון: שימוש אנרגטי נמוך לעומת זאת הנדרשת בשיטות אידוי בפריצה.
המים המתקבלים בשיטת אוסמוזה הפוכה העלות נמוכה מעל 90% ממחיר מים מותפלים בשיטת אידוי.עם זאת, טכנולוגיה זאת יעילה למים בעלי מליחות נמוכה ביחס למי-ים היות וצריכת האנרגטית בתהליך זה פונקציונאלית לריכוז המלח במים.
ברבות השנים שופרה שיטה זאת והופכת לשיטה המרכזית נכון להיום.

ההתפלה ברמות קטנות מתבצעת משנת 1965 באילת ובערבה על ידי חב' "מקורות".  נכון להיום קיימות שלוש תחנות התפלה באילת הפועלות באמצעות אוסמוזה הפוכה.
באשדוד יוקם מכון התפלה גדול שיספק 50 מליון קוב מי-ים לשנה.
באשקלון הוקמה כבר תחנה להתפלת מי-ים עם חסרון בולט של שכנות לעזה הבעייתית.
מצפון לכינרת קיים מתקן קטן לצרכי ניסוי שמתיימר להתפיל 20 מליון קוב מי מעיין מלוחים שינותבו לירדן מתוקף הסכם השלום.

ברור לנו שהשימוש במים המותפלים יגבר עקב הפיתוח של מקורות זולים לאנרגיה חלופית כדוגמת האנרגיה הסולארית והאנרגיה הגרעינית.