שימוש וטיפול בנגר עירוני

איגום  של נגר עירוני

התפתחות התחום העירוני מגדילה את כמויות הנגרים העיליים כפועל ישיר לבניית הבתים והחניונים,סלילת הכבישים והמדרכות שגורמים לכיסויים של אזורים גדולים בבטון,אספלט וכד' ובשל כך נמנעים  מי גשם לחדור לקרקע ולהעשרת  מי תהום.
בפועל קיימת הזרמה גדולה ממי הגשם באזור העירוני  ועומס במתקני הטיהור של המי שפכים שאליהם מופנה מי הנגר והביוב,כמו גם הצפות וחיסור ישיר ממי האקוויפרים.

מי הנגר העירוני יכול להוות כמקור מים איכותיים להם דרושים טיפולים מינימאליים בכדי   להתאימם לצורך מקורות המים.
על כן בתכנון מוקדם ניתן לאגם את  מי הנגר ויתרון נוסף הנו הקטנת העומסים בצנרת העירונית  שקורסת נוכח כמויות המים העוברים בתוכה ונדרשת להעביר עודפים של מי הנגר המעורבבים במי השפכים ישירות לים.

מודעות לשימור המים בבניה נכונה בכדי להעצים כמויות מי גשמים לחלחול בקרקע, תופסת תאוצה.בכדי למזער בזבוזי מים ניתן לתכנן בצורה מבוקרת בתים וחצרות גם ברמת התכנון השכונתי והעירוני ניתן להטות מים מהמרזבים שמזרימים מי גגות לניקוז שמוביל לתוך האקוויפר הקרוב,תכנון ויישום מגרש חנייה חכם, ופתוח כביש ומדרכה חדירי מים (פורוזיבים).

המחקרים מוכיחים שאפשר להעלות כ-70% מההפסדים של המים כיום  אם מיישמים ולו רק 10% משטח החדיר שלא בנוי כך שאליו מזרימים מהשטח האטום.

ייעול וניצול נכון של מים לחקלאות

שני שליש משימושי המים בעולם הם למטרות חקלאיות ובכדי להקטינן חייבים טכנולוגיות  השקיה מתקדמות כדוגמת  טכנולוגיית הטפטוף שהונדסה ויוצרה בישראל בתוספת  חיישנים ובקרה ממוחשבת.
כבר משנות החמישים מיושמות שיטות אלה בישראל ולראייה ההצלחה של קיזוז  85% ממי ההשקיה,והגדלת שטחים מושקים ב 45%.
מדינת ישראל הנה דוגמא לעולם בשימושי מים למטרות חקלאיות.

ניצול של מים דלוחים

מים דלוחים או בשמם האחרון "מים אפורים" מצטברים אחרי שימושים ביתיים של הכיור והאמבטיה,את המים האלה אפשר לנצל לטובת השקית גינות בתנאי שייאספו ויסוננו כראוי.  ביחד עם מאמצי חיסכון במים במגזר הביתי  ניתן ורצוי לחסוך צריכת המים המתוקים.

חייבים לציין שקיים פנל שלם של אנשי מקצוע השולל תהליך זה בשל החדרתו למי האקוויפרים והחשש הכבד לזיהומים בלתי נשלטים לשמירת האיכויות הרצויות במאגרים התת קרקעיים במיוחד בשנים שכונות בהן נראה טבעי וחסכוני להשתמש במים מטופלים לצרכי השקיה אך כאמור המחיר העתידי שנשלם עלול להיות גבוהה ובלתי הפיך.