tipatech - T-ROD
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

T-ROD

דף הבית >> T-ROD
            
טכנולוגיית ה-T-ROD (WATER IMPRUVER)
 
טכנולוגיה ירוקה אשר מונעת משקעי אבנית עד לרמה של 50% ללא צורך בהחלפת חלפים.
מוט ה- T-ROD הנו סוד מסחרי,עשוי ממתכות חצי אצילות ומוחדר אל תוך צינורית מחסנית
 "אבני הלשם השחורה" וגורם למים לזרום בצורה טורבולנטית בשל המבנה המיוחד של מחסנית אבני הלשם השחורה (דור 3)  ובשל מבנה
מוט ה-T-ROD ובכך מתבצע תהליך של קשירת החומצה הקרבונית (H2CO3) בכדי קשירה לקלציום והמגנזיום (נגזרות האבנית)                 והברזל (מניעת חלודה) וכאמור,מניעה של כ- 50% מגיבוש האבנית,פתרון מוכח מעבדתית בעיקר לדודי מים חמים וצנרת המים ואינו פוגע ברמות המגנזיום שבמים.
בנוסף תוצאות המעבדה מוכיחות *גיבוש מוקדם ותהליך **הפתתה של הסידן כ- CaCO3 ועצירתו ברשתות הסינון.
*  חשוב לציין  שאבנית קיימת אינה מתגבשת בשנית.
** תהליך הפתתה הנו תהליך בו האבנית מתגבשת לפתיתים גדולים הניתנים לסינון.
 
המוצר נבדק ע"י משרד הבריאות ואושר למי שתייה עפ"י הקרטריונים בתקנון בריאות העם. לתוצאות הבדיקה לחץ/י
כמו כן מוצר זה והטכנולוגיה שבו נבדקו באופן מדעי במוסד הטכניון  כבר בשנת 1996 ע"י פרופסור חיים ירניצקי (ראש המחלקה) ופרופסור מיכאל קאיס,חוקרי כימיה מהפקולטה לכימיה בטכניון ,כדי לקבוע את איכות התהליך לאורך זמן בהתאם לתקני הבריאות האמריקאים
((U.S Public Health Service,על כן נערך מחקר מעבדתי יסודי,למשך זמן של 278 שעות, בתנאי קיצון של חימום המים בדודי חשמל. התוצאות הוכיחו חד משמעית ירידה של כ- 50% בגיבוש האבנית הן בדודים והן בגוף החימום,כמו גם ירידה של כ-60% במשקע האבנית בדוד עצמו.
חשוב להבין שבפועל לא ניתן למדוד באופן כימי את הירידה בכמות האבנית ע"י מדידת המים לפני ואחרי התהליך,היות והמים יתנו את אותם ערכי קושיות,הדרך היחידה לבדוק ירידה באבנית חייבת להתבצע ע"י שקילת האבנית הנותרת אחרי תהליך הטיפול באבנית וכך הניסוי נערך בדרך המוכיחה חד משמעית ירידה אמיתית בגיבוש האבנית.

 
 
 
                             

תוצאות מבדק הטכניון
                                                                      
 Summery
Precipit
gram
 
Precipit
Bottom
gram
Precipit
Heating
gram
Water
Volume
(liter)
Summary
Precipit
gram
Precipit
Bottom
gram
Precipit
Heating
Element
gram
Water
Volume
(liter)
Work
Time
hours
 
 
 
 
Date Experiment
number
 
 
    5.5** 2181     3** 2411 56 19.3-28.3 1
    8** 3972     9** 4604 105 31.3-30.4 2
    4** 1250     3** 869 32 2.05- 7.05 3
    34*** 4016     28*** 3325 85 12.5-28.5 4
151.5
 
100 51.5*** 11419 88.5 45.5 43*** 11209 278 19.3-28.5 For the total
Experiment 1-4
 
             
4-5L each 4-5 min
 
 
Partial discharging of water from boilers
 
Boiler N1-water after improver
 
Boiler N4- tap water without improver
 
* Experiment 1-4
 
 
 
 
 
 
**Precipitate. accumulated on the heating element
 
*** Precipitate. accumulated on the heating element and on the rod
 
 
                          
להלן מכתב מסכם של פרופסור חיים ירניצקי 


1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings