Uncategorized

משאבי המים

ים משאב החיים: מושבי בני האדם לאורך כל ההיסטוריה מוקמה בסמיכות למקור מים. תרבויות היסטוריות התמקמו בסמוך לנהרות ואגמים בעולם

קרא עוד>