הפרמטרים לאיכות מי השתייה קבוצות 1-4

המיקרו מזהמים האורגניים קבוצות הסיכון

מיקרו מזהמים אורגניים שמוצגים לפניכם מתחלקים לארבע קבוצות, בכל קבוצה הנם מופיעים על פי סדר האלף בית:
1.המיקרו מזהמים הנדיפים (VOC – Volatile Organic Carbon)
2.חומרי ההדברה.
3.החומרים שמופעים בתוספת ה-7 לתקני מי שתייה בישראל.
4.טריאלומתאנים.

כל מזהם משויך לקבוצה על פי IARC  כלומר International Agency for Research on Cancer, ובדרגת סיכון שיורדת כלומר מזהם שנכלל בקבוצה 1 גורם לסיכון גדול יותר ממזהם בקבוצה 4:
קבוצת סיכון 1    – מזהם מסרטן מוכח ודאי באדם.
קבוצת סיכון 2A – בסבירות גבוהה כלומר probably שהמזהם גורם סרטן באדם.
קבוצת סיכון 2B  – ייתכן כלומר possibly שהמזהם גורם סרטן באדם.
קבוצת סיכון 3    – עדיין אין סיווג סופי לגבי גרימת הסרטן (קרצינוגניות)באדם.
קבוצת סיכון 4    – קיימת אפשרות שהמזהם אינו גורם לסרטן באדם.